Drone Coding and NASA Space App

ที่มาของโครงการ

        ในยุคสมัยแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางด้านอากาศยานไร้คนขับและอวกาศได้เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นทั้งในแง่ของการศึกษา การประกอบอาชีพ และการสร้างนวัตกรรม โครงการ “Drone Coding and NASA Space App” ได้ถูกออกแบบด้วยการผสมผสานระหว่างเนื้อหาวิชาการและกิจกรรมการเรียนรู้อย่างครบถ้วน มุ่งเน้นให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อพร้อมก้าวการแข่งขันระดับนานาชาติ ในสาขาโดรนและโครงการวิทยาศาตร์ด้านอวกาศในระดับสากล โดยประกอบด้วยหลักสูตรการอบรมที่ครอบคลุมทั้งด้าน Drone Pilot, Space Shuttle Design และ Drone Programming ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหัวข้อที่เชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังจะได้รับการฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และการสื่อสาร ซึ่งนับเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในทุกด้าน

       โครงการแข่งขัน NASA International Space Apps Challenge คือ เป็นเวทีระดับโลกที่เปิดกว้างให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้ร่วมสร้างสรรค์โซลูชันเพื่อแก้ไขปัญหาด้านอวกาศและสิ่งแวดล้อม  โครงการของเราจึงมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาตินี้ ภายใต้การนำของคณะผู้จัดงานที่ประสบความสำเร็จในการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีนี้มาแล้วถึง 5 ปีซ้อน

จุดเด่นของการอบรม

เตรียมพร้อมสู่เวทีระดับนานาชาติ : หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมแข่งขัน NASA International Space Apps Challenge (Space Apps) ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถและสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับผู้เข้าร่วมจากทั่วโลก

รับวุฒิบัตรจาก NASA : ผู้เข้าร่วมหลักสูตรที่ผ่านการอบรมและทดสอบจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจาก NASA Space App Challenge ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่แสดงถึงทักษะและประสบการณ์ด้านโดรนและอวกาศ เพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางการศึกษาและการทำงาน

สอนโดย Coach นำชนะเลิศจากต่าง 4 ปีซ้อน : หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านโดรนและอวกาศ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ได้รับคำแนะนำ และ  คำตอบต่อข้อสงสัยต่างๆ

พัฒนาทักษะรอบด้าน : หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่สอนทักษะเฉพาะด้านโดรนและอวกาศเท่านั้น แต่ยังเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน

Drone Odyssey Challenge 2019

Drone Odyssey Challenge 2023

ออก TV ช่อง 5

ออก TV ช่อง 3

หน่วยงานที่ไว้วางใจเข้าร่วมอบรมกับเรา

กำหนดการสำคัญ

23 April 2024

วันลงทะเบียน

Drone Pilot
รอบที่ 1
12 May 2024

วันอบรม  Drone Pilot (รอบที่ 1)

20 May 2024

วันปิดรับลงทะเบียนอบรม

Drone Pilot
รอบที่ 2
21 May 2024

วันอบรม  Drone Pilot (รอบที่ 2)

Drone Programming
รอบที่ 1
25-26 May 2024

วันอบรม  Drone Programming (รอบที่ 1)

Drone Programming
รอบที่ 2
1-2 June 2024

วันอบรม  Drone Programming (รอบที่ 2)

Space Shuttle Design
and NASA Space App
รอบที่ 1
8-9 June 2024

วันอบรม  Space Shuttle Design and NASA Space App (รอบที่ 1)

Space Shuttle Design
and NASA Space App
รอบที่ 2
18-19 June 2024

วันอบรม  Space Shuttle Design and NASA Space App (รอบที่ 2)

20 June 2024

วันปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน

20 June - 10 July 2024

วันเตรียมเก็บตัวแข่งขัน

16-18 July 2024

วันแข่งขัน Drone Coding

5-6 0ctober 2024

วันแข่งขัน NASA Space App Challenge

ผู้สอน

สอนโดยทีม Coach นำทีมชนะเลิศอันดับหนึ่ง
” 5 ปีซ้อน “

คณะทีมผู้จัดโครงการ
” NASA Space App Challenge 2020-2024 “

สิ่งที่ได้รับ

ใบ Cert จากการอบรม จำนวน 3 ใบ
(โดยสมาคมโดรน)
ใบ Cert จากการแข่งขันระดับนานาชาติ จำนวน 1 ใบ
(โดย NASA Space App)
ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติด้าน
Drone Programming
เข้าร่วมเก็บตัวร่วมกับตัวแทนทีมประเทศไทย
เข้าแข่งขันเพิ่มเติม

หลักสูตรการอบรม

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรม / แข่งขันที่ผ่านมา

Anamarin Suiyungkul

” We’re definitely very excited to show our work! It was a lot of hard work to do everything together, but it was definitely worth it “

Purivath pusuthikammawonk

” I want to thank you on behalf of myself and everyone at Drone Academy for the fantastic competition you organized with NASA Space Apps. We appreciate it very much “

Chanya Suedao

” we also have practice our coding skill that use spend to create model “

Boonyawee wasupornrujee

” We are very grateful for the opportunity to participate in this Hackathon “

Bangkok Christian College

” I felt pretty confident when we submitted the work. Having seen what I’d done previously (if he’d been waiting for it since last year), he was definitely experienced enough to lead us all “

The Demonstration School of Ramkhamhaeng University

” we also have practice our coding skill that use spend to create model “

คำถามที่พบบ่อย FAQs

 •  สามารถตรวจสอบได้วันที่ตามกำหนดการสำคัญ
 • สำหรับ Promotion พิเศษ
  ✅Early Bird = ล่วงหน้า 30 วันลด 10% = 26,910 บาท
  ✅ลงทะเบียนกลุ่ม 2 ท่านขึ้นไป ลด 15% = 25,415 บาท
  ✅ลงทะเบียนหลังวันที่ 20 May 2024 = 29,900 บาท
  >>> จากปกติ 35,000 บาท 
 • สามารถสมัครอบรมโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันในเดือน ” กรกฏาคม
 • ผู้ใหญ่สามารถเรียนได้แต่จะมีการคัดเลือกผู้เรียนเป็นพิเศษ
 • สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ หากสนใจสามารถติดตามข่าวสารและสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางไลน์ Line: @droneacademy และหน้าแฟนเพจ Drone Academy Thailand 
 • สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ หากสนใจสามารถติดตามข่าวสารและสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางไลน์ Line: @droneacademy และหน้าแฟนเพจ Drone Academy Thailand 

หมายเหตุสำคัญ

 • ค่าใช้จ่ายในการอบรมนี้เฉพาะการอบรมในประเทศ  หากมีการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง,ที่พัก,อาหาร,อุปกรณ์ และที่พักต่างๆ เพิ่มเติม
 • ทางผู้จัดของสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าลงทะเบียนหากท่านไม่ได้เข้าร่วมการอบรมตามที่กำหนด 
 • กฏระเบียบการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติจะเป็นไปตามระเบียบของสมาคมซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง