หลักสูตรอบรมการสร้างจรวดและอากาศยานพื้นฐาน

            ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านอวกาศใกล้ตัวเราเข้ามาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Starlink ส่งสัญญาณ Internet ให้ใช้แบบไร้สาย แม้ในพื้นที่เข้าถึงยาก ป่าเขา ทะเลต่างๆ รวมถึงการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศมหาอำนาจ เช่นอเมริกา, จีน ก็ส่งผลให้ทั่วโลกเกิดความตื่นตัวทางด้านนี้เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้การส่งเสริมให้เยาวชนไทย เข้ามาศึกษาด้านมากขึ้น เรื่อยๆย่อมเป็นการ สร้างอนาคตให้กับประเทศ อีกทางหนึ่ง เพราะไม่แน่ว่า ความฝันเล็กๆ ด้านอวกาศของบุตรหลานท่าน อาจจะกลายเป็น อาชีพที่เป็น ที่ต้องการขออนาคตข้างหน้านี้ก็เป็นได้

      ด้วยเหตุนี้หลักสูตรดังกล่าวจึงเน้น ให้ความรู้ พร้อมไปความสนุก ที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนสูง  ก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีด้านอวกาศได้แล้ว และไม่บ่อยนักที่ความรู้ที่ ได้เรียนเหล่านี้ จะมีเวทีในการแสดงความสามารถ และแข่งขันกันในระดับประเทศและระดับโลก ทาง Drone Academy Thailand ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้ามาร่วมก้าวสู่โลกอนาคตไปด้วยกัน กับการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้

เนื้อหาหลักในหลักสูตร

การต่อยอดความรู้

         หลังจากสำเร็จหลักสูตร ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับในระหว่างการอบรม
นำไปประยุกต์ใช้และเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ เช่น

  • SPACE YOUTH CHALLENGE
  • SPACE EXPERIMENT IDEAS CONTEST (SEIC)
  • KIBO ROBOT PROGRAMMING CHALLENGE (KIBO-RPC)