NASA Space Apps Challenge Thailand 2024

กติการการเข้าร่วมการแข่งขัน และการใช้ openchat ประจำการแข่งขัน

การแข่งขันนี้ทางทีมงานผู้จัดและกรรมการไม่ได้งบสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนจากภายนอก ได้รับเพียงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ทีมงานผู้จัดทุกคนสละเวลาและวันหยุดจัดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนของไทยได้มีโอกาสดีๆ ในกิจกรรมดังกล่าว ท่านโปรดเข้าใจและเห็นใจทีมงาน ขออภัยหากมาตรฐานยังไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง โปรดติดต่อทีมงานด้วยความสุภาพและรักษามารยาทที่ดี เข้าใจในความเสียสละและจิตสาธารณะ หลีกเลี่ยงการสร้างปัญหาใดๆ โปรดเคารพในกฎหมู่ มีมารยาททีดีและปฏิบัติตามระเบียบต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
1. หากท่านไม่สามารถเดินทางมารับใบวุฒิบัตรสำหรับการแข่งขันจะไม่ได้รับอนุมัติในการเข้าร่วมการแข่งขันในทุกกรณี สำนักงานผู้จัดการแข่งขัน ( ณ. เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี)
2. ไม่โพสต์ข้อความที่เป็นร้องเรียน เรื่องที่เป็นลบ เรื่องส่วนตัวในห้องรวม หรือ เรื่องและเนื้อหาใดสร้างความเสียหาย หรือทำลายภาพลักษณ์ที่ดีต่อการแข่งขันในห้องนี้ โปรดติดต่อช่องทาง LINE OA หลักของทางทีมงานผู้จัด LINE ID: @droneacademy เท่านั้น หากพบการละเมิดใดจะแบนออกทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. เคารพให้เกียรติผู้จัดการแข่งขัน และกรรมการ ไม่สร้างบรรยากาศที่เป็นลบหรือทำลายบรรยากาศที่ดีในการแข่งขัน หรือการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี
4. ผู้ปกครองหรือเยาวชนที่เข้าร่วมทุกคนที่สมัครเข้ามาต้องศึกษารายละเอียดการแข่งขันให้ครบถ้วน dronexr.org/nasaspaceapp2024 หลีกเลี่ยงถามข้อมูลซ้ำโดยที่ไม่ศึกษารายละเอียดต่างๆไว้ก่อนแล้ว
5. ผู้สมัครใดๆที่สมัครเข้ามาจะไม่ได้รับการยืนยันเข้าร่วมหากมีประวัติหรือพฤติกรรมขัดแย้งกับการเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ดีเช่น มีการพูดจาไม่เหมาะสม , พฤติกรรมก้าวร้าว ไม่เคารพทีมงานหรือกรรมการ มาก่อน
6. การตัดสินของกรรมการและคณะจัดการแข่งขัน ถือเป็นอันสิ้นสุด ไม่สามารถโต้แย้งใดๆ
7. หากพบการทุจริตเช่นการไป Copy งานและไม่มีการอ้างอิงที่มาของ Code หรือสิ่งที่นำมาใช้ในผลงานท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที
8. การใช้คำพูดวาจา หรือพฤติกรรมไม่สุภาพใดๆ ต่อผู้จัดการแข่งขัน และกรรมการท่านจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
9. หากท่านถูกตัดสิทธิ์แล้วไม่มีสิทธิ์ในการรับใบวุฒิบัตรใดๆทั้งจากผู้จัดและจาก NASA ทั้งสิ้น หากต้องการขอความอนุเคราะห์ โปรดติดต่อทีมผู้จัดด้วยความสุภาพ
10. ไม่ Promote กิจกรรมใดๆที่ไม่ใช่ของผู้จัดการแข่งขันโดยไม่ได้รับอนุญาต
11.หากสมาชิกคนหนึ่งคนใดของทีมทำผิดกติกาข้างต้นจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการแข่งขั้นทั้งหมดทั้งทีม

Space Apps คืออะไร

     NASA International Space Apps Challenge (Space Apps) เป็นงานแฮ็กกาธอนระดับนานาชาติสำหรับนักเขียนโค้ดนักวิทยาศาสตร์ นักออกแบบ นักเล่าเรื่อง ผู้ผลิต ผู้สร้าง นักเทคโนโลยี และอื่นๆ ในเมืองต่างๆทั่วโลก โดยที่ทีมต่างๆ จะเข้าร่วมกับ National Aeronautics and Space Administration (NASA’s) ฟรี และเปิดข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงบนโลกและในอวกาศ

     ความท้าทายของ NASA International Space Apps Challenge ปี 2024 โดยที่ Space Apps เรามุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามอุปสรรคในการเข้าถึงโอกาสด้านอวกาศและวิทยาศาสตร์ Space Apps สำหรับทุกคน! ผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกให้ความต้อนรับโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังและประสบการณ์ในการคิด สำรวจ เรียนรู้ และสร้างร่วมกัน ในแต่ละปี Space Apps Challenge เรายังคงสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดผ่านนวัตกรรม

     ร่วมพัฒนา Application บน Computer, Mobile, VR และ Hardware ต่างๆสำหรับแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆที่ทาง NASA กำหนดภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง

กำหนดการสำคัญ

23 April 2024

วันเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน

20 June 2024

วันปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน

20 June - 10 July 2024

วันเตรียมเก็บตัวแข่งขัน

Early September

เลือกหัวข้อ Challenge ที่เราสนใจจะทำ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับ E-mail จาก Global Organizing Team เมื่อประกาศ Challenge เหล่านี้

Sep 19th - Sep 30th

เตรียมพร้อมตัวเองสำหรับงาน NASA Space Apps Challenge                                                                                                                                       

October 7 ( 9 hours)
 • 09.00 – 09.30 : Opening ceremony
 • 09.30 – 10.30 : Hackathon begins  
 • 12.00 – 12.45: Lunch break
 • 13.00 – 14.00: Project Update #1
 • 17.00 – 18.00: Project Update #2 + Day event closing
October 8 ( 9 hours)
 • 9:00 - 9.30: จับฉลากลำดับการนำเสนอ
 • 9.30 - 15:00 : Teams finalize their projects and ready for presentations
 • 12.00 – 12.45: Lunch break
 • 15.30 - 18.00: 15 Team presentations 150 mins ( 10 mins / team)
 • 15.30 - 16:10: Team1 - Team4
 • 16.10 - 16.50: Team5 - Team8
                                              ** 10 Mins Break **
 • 17.00 - 17.40: Team9 - Team12
 • 17.40 - 18.10: Team13 - Team15
 • 19.00 - 20.00: Closing ceremony
 • 20.00-  23.59: Project Submission
October 27
 • 11.00 - 12.30  รับใบประกาศณียบัตรพร้อมกัน ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์
  แต่งกายด้วย เสื้อ NASA ที่ทุกท่านได้ไป

โครงการ NASA Space Apps Challenge สมัครที่ไหน ?

รอประกาศจากผู้จัดงาน

โครงการ NASA Space Apps Challenge จัดที่ไหน ?

รอประกาศจากผู้จัดงาน

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับอะไรในการเข้าร่วมการแข่งขัน​

ใบวุฒิบัตรรับรองโดย NASA

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน หลังจบการเข้าร่วมแล้ว สามารถมีสิทธิที่จะได้รับใบวุฒิบัตร ที่ได้รับการรับรองโดย National Aeronautics and Space Administration (NASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

เสื้อประจำการแข่งขันปี 2024

เสื้อประจำการแข่งขันปี 2020-2023

ปี 2020

ปี 2021

ปี 2022

ปี 2023

ตารางเทียบขนาดเสื้อ
(Size Chart)

หัวข้อ Challenge การแข่งขัน

ติดตาม/สอบถามการแข่งขัน

Drone Academy Officials

LINE : @DroneAcademy

TEL : 093-6699393

กลุ่มเข้าร่วมการแข่งขัน 2024

ผลการแข่งขัน (ผู้ชนะรางวัล NASA Space Apps Thailand ในปี 2024)

คำถามที่พบบ่อย

 • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกัน, ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการคิดเชิงลึก
 • เพื่อเสริมสร้างความสนใจที่มีต่อวิทยาศาสตร์และการสำรวจอวกาศ
 • เพื่อเพิ่มความตื่นตัวต่อข้อมูลของนาซ่า
 • เพื่อพัฒนาตัวนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี วิศวกร รุ่นต่อๆไป
 • มีการให้ข้อมูลสรุปของความท้าทายและสามารถดูได้ที่ 2024.spaceappschallenge.org/challenges/
 •  ในวันที่ 8 กันยายน 24 ความท้าทายทั้งหมดจะปรากฏให้เห็น
 • ภายในกลางเดือนกันยายน ข้อความท้าทายทั้งหมดและแหล่งข้อมูลจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ เริ่มคิดถึงความท้าทายที่คุณต้องการจัดการ!
 • วันที่ 22 กันยายน 24 การฝึกปฏิบัติเสมือนจริงจะเริ่มขึ้น และ Rocket Chat จะเปิดขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมและการสร้างทีมได้
 • 07 ตุลาคม 24 เวลา 09:00 เริ่มแข่งขันงาน Hackathon ทีมสามารถ ส่งงาน ได้ผ่านเวป www.spaceappschallenge.org
 • 08 ตุลาคม 24 เวลา 11:59 อัพเดโปรเจคของคุณบนหน้าเว็ป Space App
 • ตุลาคม – ธันวาคม: การตัดสินและประกาศผู้ชนะระดับโลก
  ผู้เชี่ยวชาญจาก NASA และหน่วยงานด้านอวกาศที่เป็นพันธมิตรของเราจะประเมินโครงการและเลือกผู้ชนะ
  ทีมของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนหากคุณได้รับเลือกให้เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายหรือผู้ชนะ ขอให้โชคดี!
 • แนะนำ 10 ปีขึ้นไป แต่หากอายุต่ำกว่านั้นต้องสามารถทำโปรเจ็คด้วยตนเองได้
 • หากกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วให้ยืนยันการสมัครในช่องแชทไลน์อีกครั้งด้วยชื่อ-นามสกุลของตนเอง
 • หลังจากปิดการรับสมัครแล้วทางผู้จัดจะส่งอีเมลเพื่อใช้ส่งโปรเจ็คภายใน 2-3 วันทำการ
 • สามารถเลือกหัวข้อ คิดโปรเจ็ค และทำสไลด์ล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันได้
 • คุณสามารถทำงานคนเดียวได้, อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ทำงานเป็นทีมเพราะแต่ละคนจะมีความสามารถที่แตกต่างกัน ซึ่งมันจะเป็นการสงเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาตัวเองได้เร็วยิ่งขึ้น
 • แนะนำทีมละ 2 ท่านขึ้นไป
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าได้ แต่เริ่มดำเนินการได้ในวันที่ 07 ตุลาคม 2567
 • สามารถถามคำถามผ่าน ห้องแชทโดยจะมีทีมงานอาสาสมัครเป็นผู้ช่วย 
 • ผู้เข้าร่วมและทีมงานได้รับการสนับสนุนให้มุ่งเน้นไปที่หนึ่งโครงการและหนึ่งวิธีแก้ปัญหา เนื่องจากแฮกกาธอนจะมีขึ้นเพียงสุดสัปดาห์เดียวเท่านั้น! หากทีมของคุณรู้สึกว่าโซลูชันของคุณเกี่ยวข้องกับความท้าทายหลายอย่าง โปรดเลือกความท้าทายที่สอดคล้องกับโครงการของคุณมากที่สุด
 • ในเร็วๆนี้เราจะโพสข้อมูลวิธีการส่งผลงานบนหน้าเพจ www.spaceappschallenge.org/resources
 • ทุกๆทีมจะต้องสร้างโปรเจคเพจ อธิบายผลงานของตัวเอง
 • ข้อมูลการส่งจะอัพเดตในเวป แต่ข้อมูลด้านล่างนี้คือ สิ่งที่ทุกคนต้องมีในการส่งโปรเจค
 • พัฒนาผลงานโดยเลือกจากหัวข้อที่กำหนดไว้ใน Official Space App 2024 Challenge เท่านั้น
 • แสดงให้เห็นได้ชัดเจนถึงการนำข้อมูลจากนาซ่ามาใช้ในโปรเจคของตัวเอง
 • รวมลิ้งค์ การโค้ดผลงานของคุณลงในที่เก็บข้อมูลสาธารณะ (Public Repository) เช่น บนเว็ป GitHub
 • ให้มีการสาธิตโปรเจคของคุณ (ในรูปแบบสไลด์ หรือวิดีโอสั้น)
 • ทำให้มั่นใจว่าคนในทีมลงสมัครแข่งทีมในเพจ
 • อัพเดตให้เรียบร้อยภายใน 10 วัน
 • ทางผู้จัดจะทำการประกาศผลบนเว็บไซต์และนัดแต่ละทีมเข้ามารับใบประกาศณียบัตรภายใน 1-2 สัปดาห์
 • การเขียนโปรแกรมจำเป็นหรือไม่จำเป็นสำหรับการท้าทายใดๆ การที่คุณเขียนโค้ดสำหรับโครงการของคุณอาจขึ้นอยู่กับทั้งความท้าทายที่ขอให้คุณทำและสิ่งที่คุณทำได้จริงในระยะเวลา 48 ชั่วโมง กุญแจสำคัญ: หากคุณสร้างบางสิ่งที่ใช้รหัส ทีมของคุณต้องแชร์รหัส
 • แม้ว่าจุดประสงค์หลักของ Hackathon คือการส่งเสริมการทำงานร่วมกันและความร่วมมือ Space Apps 2024 จะมีผู้ชนะ

  ในปีนี้ จะมอบรางวัลสำหรับประเภทต่อไปนี้:

  • การใช้ข้อมูลที่ดีที่สุด
  • การใช้ฮาร์ดแวร์หรือเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
  • Galactic Impact
  • สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุด
  • แนวคิดภารกิจที่ดีที่สุด
  • การเล่าเรื่องที่ดีที่สุด
  • การเชื่อมต่อทั่วโลก
  • ศิลปะและเทคโนโลยี
  • ผลกระทบในท้องถิ่น

  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองงานประจำปีครั้งที่สิบ NASA จะเสนอหมวดหมู่รางวัลใหม่หลายประเภทสำหรับ Space Apps 2024! คอยติดตามข้อมูลเพิ่มเติม

  ทีมที่ชนะ จะได้แสดงบนหน้าเวป และSocial Media, และจะให้พรีเซ้นโปรเจค กับนาซ่าส่วนตัว
  ถ้าการเดินทางปลอดภัยแล้ว, ผู้ชนะจะถูกเชิญไปนาซ่าเพื่อไปดู การปล่อยจรวดไปอวกาศ ผู้ร่วมทีมทุกคนสามารถพาแขก1ท่านไปด้วยได้ โดนแขกที่พาไปจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ส่วนตัวผู้ชนะ โดยทั่วไปจะมีการระดมทุนออกค่าใช้จ่ายให้

  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ LINE ID: @droneacademy

1. ทุกทีมต้องสามารถเข้ารับรางวัลด้วยตนเองโดยพร้อมเพรียงกันไม่ส่งตัวแทนเข้ามารับ
2. ทุกทีมต้องทำโครงงานด้วยฝีมือหรือทักษะของตนเองเท่านั้น ห้ามขโมยหรือกล่าวอ้างนำผลงานของผู้อื่นมาส่งมอบในงาน
3. ทุกทีมต้องสร้างบรรยากาศในการร่วมการแข่งขันที่ดี ไม่สร้างปัญหากับผู้จัดงานและไม่ทำลายบรรยากาศที่ดีของการแข่งขันหรือห้อง Chat ต่างๆ
4. ทุกทีมต้องเข้ามา Interview กับ Organizer ผู้จัดงานเพื่อคัดกรองคุณภาพว่าท่านเป็นเจ้าของผลงานจริง
5. หากทีมใดคะแนนผลการแข่งขันไม่ถึง 500 คะแนนจะไม่สิทธิได้รับรางวัลหรือใบกาศนีย์บัตรใดๆ
6. หากการสมัครลงแข่งขันของท่านไม่สมบูรณ์หรือมาเพิ่มชื่อเข้าแข่งขันภายหลังหรือเหตุอันแสดงได้ว่ามีพฤติการฉ่อฉลผู้จัดขอเพิกถอนสิทธิการแข่งขันของท่านโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. หากท่านไม่ส่งผลงานให้ครบในส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่เป็นไปตามคุณภาพผู้จัดการแข่งขันท่านเสียสิทธิในการแข่งขัน
8. หากท่านมีปัญหาใดในการแข่งขันโปรดติดต่อผู้จัดงานตรงเท่านั้น งดส่งข้อความสอบถามใดๆในกลุ่มประชาสัมพันธ์ Openchat 

แกลลอรี่ของกิจกรรมช่วงปี 2020-2023

NASA International Space Apps Challenge 2020

NASA International Space Apps Challenge 2021

NASA International Space Apps Challenge 2022

NASA International Space Apps Challenge 2023