หลักสูตรอบรมโดรน

                                     ในปัจจุบันนั้นโดรน มีความสำคัญเป็นอย่างมากในตอนนี้  ถูกพัฒนาเพื่อนำมาใช้งาน เพื่อประโยชน์แก่บุคคลในกลุ่มอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน  และ การบินสำรวจพื้นที่ในด้าน การเกษตรต่างๆ  หรือ พื้นที่ที่ต้องมีการการตรวจสอบ , หมั่นดูแล , ยังสามารถเพิ่มโอกาศ และ สร้างรายได้ มีหลายธุรกิจที่ จะต้องใช้โดรนไปในการทำงาน เเถม โดรนยังมีความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย ที่ถูกพัฒนาให้มีความเหมาะสม กับในการนำไปใช้งาน นอกจากนี้หลายคนยังอาจจะคุ้นตา  และ รู้จักโดรนเฉพาะด้าน  โดยที่ใช้ในการถ่ายวีดิโอ สารคดี และ บันทึกภาพที่มีความละเอียดสูงมาก ยิ่งไปกว่านั้น โดรนยังมีความสามารถที่มากมาย เเละ ยังใช้ในการเก็บรวบรวม รวมถึงการวิเคราะห์ภาพ หรือข้อมูลนั้น ๆ เช่น วิเคราะห์ผลกระทบที่จะมีต่อทางสิ่งแวดล้อม (Environmental impacts) ในบริเวณนั้น ๆ ด้วย และ ยังมีการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้น ณ อนาคตได้อีกนั้นเอง เป็นต้น ดังนั้น Drone Academy Thailand  จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ ของโดรนในด้านต่าง ๆ ในประเทศไทย จึงเริ่มมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบ และ ใช้งานโดรนเพิ่มขึ้นจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ  แถมอีกทั้งยัง มีแนวโน้มที่ เพิ่มขึ้นอีก ณ อนาคต จึงได้มีการจัดทำให้มีการบริการเเยกออกเป็นหลากหลักสูตร อาทิเช่น หลักสูตรอบรมโดรน สอนโดรน สอนบินโดรน สอนฝึกบิน  สอนประกอบโดรน อบรมบินโดรน ดังนี้ เเละ อาจจะมีการเพิ่มหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มเข้าไปอีกในอนาคต

หลักสูตรอบรมโดรนที่เปิดสอน

Drone Pilot                                         

                     หลักสูตรอบรมโดรน ที่มีการเรียนรู้ในด้านของกฎหมาย และ การมีระเบียบ การใช้งานโดรนเบื้องต้นต่าง ๆ  รวมทั้งยังมี ระบบโดรนแบบ multirotor fixed wing ที่มีทั้งทฤษฎี และ ปฏิบัติ  (7 ชม./1 วัน)  Read More…

                        Drone Maker 

หลักสูตรอบรมโดรน เพื่อการเรียนรู้ในด้านการฝึกประกอบโดรน , ปรับแต่ง Turing และ การซ่อม รวมถึงทำความเข้าใจในระบบต่าง ๆ  เช่น Fight Controller ,  Motor ,  IMU ,  FMU ,  Compass ,  Gyroscope ,  Accelerometer ,  Magnetrometer เเละ GSC  (16 ชม./2 วัน)      Read More… 

Drone Programming                                  

                       การเรียนรู้การเขียนโปรแกรม เพื่อใช้ในการควบคุมโดรน ให้สามารถที่จะบินได้โดยมีระบบ Auto ด้วย Waypoint โดยมีการใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ Tablet, Mobile แบบ Swarming Single , Swarming with Mission Pad ด้วยการใช้ภาษา Python  (16 ชม./2 วัน)  Read More…

                                     NASA International Space App Challenge

                NASA International Space App Challenge คือโครงการแข่งขันในรูปแบบ Hackathon ที่นักเขียนโค้ด,นักวิทยาศาสตร์,นักออกแบบ,นักบรรยาย,นักประดิษฐ์, ผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี, ผู้มีความรู้ด้านอวกาศและอีกหลากหลายอาชีพ เข้ามาร่วมพัฒนา Application บน Computer, Mobile, VR และ Hardware ต่างๆสำหรับแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆที่ทาง NASA กำหนดภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง  Read More…

      Drone Aviation and Space (DAS)

                   เนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีโดรน ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีด้าน การบินและอวกาศก็พัฒนาไปไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ด้วยเหตุนี้ หากมีหลักสูตรอบรมที่ สามารถให้ผู้สนใจ สามารถอบรมได้รับความรู้ ทั้งสามสาขาโดยมีความเกี่ยวข้องกัน ได้แก่

    1. Drone Eduaction

    2. Aviation & Flight Simulator

      3. Space Shuttle Design & Exploration    Read More…

Online Business Startup

     ในโครงการ Online Startup เป็นโครงการอบรมที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียนที่ผู้ที่มองหาอาชีพเสริม อาชีพหลัก หรือ เยาวชนที่ต้องการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการสร้าง ธุรกิจ online      โดยจะมีจุดเด่นของการเรียนคือหลักเรียนจบทุกท่านจะมีเว็บไซต์เป็นของตนเองและสามารถ      หาสินค้ามาจำหน่ายโดยไม่ต้องลงทุนสูง รวมถึงเข้าใจถึงเทคนิคการนำเข้าสินค้าต่างๆจากต่างประเทศ

Read More…

3D Design & 3D Printing

                                                               Drone Design

  Read More…

Roblox Programming

Read More…

         Robomaster S1 Battle / Programming 

                             เรียนรู้ด้านการประกอบ, เขียนตัวโปรแกรม , Battle , Racing , AI / Machine Learning ด้วยหุ่นยนต์รุ่น Robomaster S1 เพื่อเตรียมการแข่งขัน ในการเเข่งระดับโลกที่จะมา รวมถึงการนำไปโชว์ในเวทีต่างๆ อีกด้วย    Read More…

หลักสูตรอบรมโดรน
หลักสูตรอบรมโดรน

Drone for Real Estate & Aerial Mapping                         

                       เรียนรู้ในด้านของการสร้างพื้นที่ ในรูปแบบ 2D/3D ด้วยการใช้ตัวของโดรน รวมถึงการเรียนรู้เทคนิคในการสร้างภาพออกมา แบบ 360 องศา แบบ  spherical ทั้งยังนำไปประยุกต์ ใช้ในด้านของภารกิจต่างๆ งานสำรวจ , รังวัด ,  ก่อสร้าง , จุดอับสายตา เป็นต้น   (7 ชม./1 วัน)     Read More…

                                FPV Drone Racing 

                ฝึกการประกอบ ทำความเข้าใจในตัวอุปกรณ์ และ การปรับแต่ง พร้อมทั้งรวมถึงการทดลอง บินโดรนด้วยความเร็วในระดับ 80-150 km/h เพื่อให้สามารถที่จะเตรียมพร้อม สำหรับการแข่งขันในระดับโลก ที่จะมาถึงหลายรายการ ชิงเงินรางวัลมากถึงล้านบาท เเละ ยังไปสู่การเเข่งในเวทีต่าง ๆ อีกด้วย  (7 ชม./1 วัน)   Read More…

หลักสูตรอบรมโดรน
หลักสูตรอบรมโดรน

Drone for Agriculture                            

                             เรียนรู้การใช้งานของโดรน เพื่อที่จะนำมาสิ่งนี้ มาใช้การเกษตรก่อนการบิน , เตรียมอุปกรณ์ในระหว่างการบิน ,  การเลือกพวกชนิดปุ๋ย ,  ข้อควรระวังก่อนการบิน ระหว่างบิน หลังบิน วิเคราะห์พวกหน้างาน ปัญหาเทคนิค และเคล็ดลับต่าง ๆ  ในการรับงาน เเละ ดำเนินงานอื่น ๆ  (7 ชม./1 วัน)   Read More…

                      Drone for Thermal Inspection 

    เรียนรู้การใช้โดรน ติดกล้อง Infrared /Thermal Camera เพื่อให้ทำงานสำรวจเชิงวิศวกรรม เช่น ติดวัดอุณหภูมิ Solar Roof/Cell ,  ตรวจหารอยรั่วรอยร้าวโครงสร้างตึก ,  ตรวจหาผู้ประสบภัย ,  วางแผนการดับเพลิง ,  งานปศุสัตว์ ,  การวางแผนการรับมือภัยพิบัติ ,  ตรวจตราระวังภัยต่างๆ (7 ชม./1 วัน)   Read More…

หลักสูตรอบรมโดรน
หลักสูตรอบรมโดรน

                       Drone for Homeland Security 

เรียนรู้การในการใช้งานโดรน ที่มีการติดกล้องความร้อน ด้านความมั่นคงในการสอดแนม การระวังภัยรอบด้าน การตอบโต้ เเละ ตั้งรับการสั่งการจากศูนย์บัญชาการ รายงานเหตุผล และ ยับยั้งโดรนที่ไม่พึงประสงค์ด้วย  (16 ชม./2 วัน)    Read More…

สนใจอบรมแบบใด?
• อบรมองค์กรพิมพ์ org
• อบรมส่วนบุคคลพิมพ์ personal

สนใจติดต่อสอบถาม : Contacts          บริการต่าง ๆ : Services         เกี่ยวกับเรา : About           https://www.facebook.com/DroneAcademyPage/?ref=br_rs