สถาบันอบรมโดรนแห่งเดียวในไทยที่ได้รับรางวัลแชมป์อันดับหนึ่ง จากต่างประเทศมากที่สุด และผู้สอนได้รับ Certified จาก FAA, NASA Space App Global Leader ประเทศ สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรอบรมโดรน

              ในปัจจุบันนั้นโดรน มีความสำคัญเป็นอย่างมากในตอนนี้  ถูกพัฒนาเพื่อนำมาใช้งาน เพื่อประโยชน์แก่บุคคลในกลุ่มอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน  และ การบินสำรวจพื้นที่ในด้าน การเกษตรต่างๆ  หรือ พื้นที่ที่ต้องมีการการตรวจสอบ , หมั่นดูแล , ยังสามารถเพิ่มโอกาศ และ สร้างรายได้ มีหลายธุรกิจที่ จะต้องใช้โดรนไปในการทำงาน เเถม โดรนยังมีความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย ที่ถูกพัฒนาให้มีความเหมาะสม กับในการนำไปใช้งาน นอกจากนี้หลายคนยังอาจจะคุ้นตา  และ รู้จักโดรนเฉพาะด้าน  โดยที่ใช้ในการถ่ายวีดิโอ สารคดี และ บันทึกภาพที่มีความละเอียดสูงมาก ยิ่งไปกว่านั้น โดรนยังมีความสามารถที่มากมาย เเละ ยังใช้ในการเก็บรวบรวม รวมถึงการวิเคราะห์ภาพ หรือข้อมูลนั้น ๆ เช่น วิเคราะห์ผลกระทบที่จะมีต่อทางสิ่งแวดล้อม (Environmental impacts) ในบริเวณนั้น ๆ ด้วย และ ยังมีการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้น ณ อนาคตได้อีกนั้นเอง เป็นต้น ดังนั้น Drone Academy Thailand  จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ ของโดรนในด้านต่าง ๆ ในประเทศไทย จึงเริ่มมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบ และ ใช้งานโดรนเพิ่มขึ้นจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ  แถมอีกทั้งยัง มีแนวโน้มที่ เพิ่มขึ้นอีก ณ อนาคต จึงได้มีการจัดทำให้มีการบริการเเยกออกเป็นหลากหลักสูตร อาทิเช่น หลักสูตรอบรมโดรน สอนโดรน สอนบินโดรน สอนฝึกบิน  สอนประกอบโดรน อบรมบินโดรน ดังนี้ เเละ อาจจะมีการเพิ่มหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มเข้าไปอีกในอนาคต

หลักสูตรอบรมโดรนที่เปิดสอน

            หลักสูตรอบรมโดรน ที่มีการเรียนรู้ในด้านของกฎหมาย และ การมีระเบียบ การใช้งานโดรนเบื้องต้นต่าง ๆ  รวมทั้งยังมี ระบบโดรนแบบ multirotor fixed wing ที่มีทั้งทฤษฎี และ ปฏิบัติ  (7 ชม./1 วัน)  Read More…

          หลักสูตรอบรมโดรน ที่มีการเรียนรู้ในด้านของกฎหมาย และ การมีระเบียบ การใช้งานโดรนเบื้องต้นต่าง ๆ  รวมทั้งยังมี ระบบโดรนแบบ multirotor fixed wing ที่มีทั้งทฤษฎี และ ปฏิบัติ  (7 ชม./1 วัน)  Read More…

          Drone soccer เป็นกีฬาทางอากาศ ที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งเกี่ยวข้องกับสองทีมที่มีผู้เล่นห้าคน ต่อทีมโดยมีเป้าหมายที่จะทำคะแนนให้ได้มากที่สุด และถูกรวมอยู่ใน FAI Sporting Code เป็นคลาสชั่วคราว (F9A) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2019 และการแข่งขันระดับนานาชาติครั้งแรก – การสาธิต – เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนในประเทศเกาหลี Read More…

Drone Soccer​

          Drone soccer เป็นกีฬาทางอากาศ ที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งเกี่ยวข้องกับสองทีมที่มีผู้เล่นห้าคน ต่อทีมโดยมีเป้าหมายที่จะทำคะแนนให้ได้มากที่สุด และถูกรวมอยู่ใน FAI Sporting Code เป็นคลาสชั่วคราว (F9A) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2019 และการแข่งขันระดับนานาชาติครั้งแรก – การสาธิต – เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนในประเทศเกาหลี Read More…

          เรียนรู้การใช้งานของโดรน เพื่อที่จะนำมาสิ่งนี้ มาใช้การเกษตรก่อนการบิน , เตรียมอุปกรณ์ในระหว่างการบิน ,  การเลือกพวกชนิดปุ๋ย ,  ข้อควรระวังก่อนการบิน ระหว่างบิน หลังบิน วิเคราะห์พวกหน้างาน ปัญหาเทคนิค และเคล็ดลับต่าง ๆ  ในการรับงาน เเละ ดำเนินงานอื่น ๆ  (7 ชม./1 วัน)  Read More…

          เรียนรู้การใช้งานของโดรน เพื่อที่จะนำมาสิ่งนี้ มาใช้การเกษตรก่อนการบิน , เตรียมอุปกรณ์ในระหว่างการบิน ,  การเลือกพวกชนิดปุ๋ย ,  ข้อควรระวังก่อนการบิน ระหว่างบิน หลังบิน วิเคราะห์พวกหน้างาน ปัญหาเทคนิค และเคล็ดลับต่าง ๆ  ในการรับงาน เเละ ดำเนินงานอื่น ๆ  (7 ชม./1 วัน)   Read More…

          การเรียนรู้การเขียนโปรแกรม เพื่อใช้ในการควบคุมโดรน ให้สามารถที่จะบินได้โดยมีระบบ Auto ด้วย Waypoint โดยมีการใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ Tablet, Mobile แบบ Swarming Single , Swarming with Mission Pad ด้วยการใช้ภาษา Python  (16 ชม./2 วัน)  Read More…

          การเรียนรู้การเขียนโปรแกรม เพื่อใช้ในการควบคุมโดรน ให้สามารถที่จะบินได้โดยมีระบบ Auto ด้วย Waypoint โดยมีการใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ Tablet, Mobile แบบ Swarming Single , Swarming with Mission Pad ด้วยการใช้ภาษา Python  (16 ชม./2 วัน)  Read More…

          หลักสูตรอบรมโดรน เพื่อการเรียนรู้ในด้านการฝึกประกอบโดรน , ปรับแต่ง Turing และ การซ่อม รวมถึงทำความเข้าใจในระบบต่าง ๆ  เช่น Fight Controller ,  Motor ,  IMU ,  FMU ,  Compass ,  Gyroscope ,  Accelerometer ,  Magnetrometer เเละ GSC  (16 ชม./2 วัน)      Read More… 

          หลักสูตรอบรมโดรน เพื่อการเรียนรู้ในด้านการฝึกประกอบโดรน , ปรับแต่ง Turing และ การซ่อม รวมถึงทำความเข้าใจในระบบต่าง ๆ  เช่น Fight Controller,  Motor,  IMU,  FMU,  Compass,  Gyroscope,  Accelerometer,  Magnetrometer เเละ GSC  (16 ชม./2 วัน)  Read More… 

          ศึกษาการทำงาน และควบคุม Advanced mode เพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงสำรวจและการทำแผนที่  ทดลองควบคุมผ่าน Simulator เพื่อให้มีความพร้อมก่อนขึ้นบินจริง รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาของ Drone และข้อปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินหรือสูญหาย Read more…

          ศึกษาการทำงาน และควบคุม Advanced mode เพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงสำรวจและการทำแผนที่  ทดลองควบคุมผ่าน Simulator เพื่อให้มีความพร้อมก่อนขึ้นบินจริง รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาของ Drone และข้อปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินหรือสูญหาย Read more…

          เรียนรู้ในด้านของการสร้างพื้นที่ ในรูปแบบ 2D/3D ด้วยการใช้ตัวของโดรน รวมถึงการเรียนรู้เทคนิคในการสร้างภาพออกมา แบบ 360 องศา แบบ  spherical ทั้งยังนำไปประยุกต์ ใช้ในด้านของภารกิจต่างๆ งานสำรวจ , รังวัด ,  ก่อสร้าง , จุดอับสายตา เป็นต้น   (7 ชม./1 วัน)     Read More…

           เรียนรู้ในด้านของการสร้างพื้นที่ ในรูปแบบ 2D/3D ด้วยการใช้ตัวของโดรน รวมถึงการเรียนรู้เทคนิคในการสร้างภาพออกมา แบบ 360 องศา แบบ  spherical ทั้งยังนำไปประยุกต์ ใช้ในด้านของภารกิจต่างๆ งานสำรวจ, รังวัด,  ก่อสร้าง, จุดอับสายตา เป็นต้น   (7 ชม./1 วัน)  Read More…

Drone for Thermal Inspection

          เรียนรู้การใช้โดรน ติดกล้อง Infrared /Thermal Camera เพื่อให้ทำงานสำรวจเชิงวิศวกรรม เช่น ติดวัดอุณหภูมิ Solar Roof/Cell,  ตรวจหารอยรั่วรอยร้าวโครงสร้างตึก,  ตรวจหาผู้ประสบภัย,  วางแผนการดับเพลิง,  งานปศุสัตว์,  การวางแผนการรับมือภัยพิบัติ,  ตรวจตราระวังภัยต่างๆ (7 ชม./1 วัน)  Read More…

หลักสูตรอบรมโดรน

          เรียนรู้การใช้โดรน ติดกล้อง Infrared /Thermal Camera เพื่อให้ทำงานสำรวจเชิงวิศวกรรม เช่น ติดวัดอุณหภูมิ Solar Roof/Cell,  ตรวจหารอยรั่วรอยร้าวโครงสร้างตึก,  ตรวจหาผู้ประสบภัย,  วางแผนการดับเพลิง,  งานปศุสัตว์,  การวางแผนการรับมือภัยพิบัติ,  ตรวจตราระวังภัยต่างๆ (7 ชม./1 วัน)  Read More…

หลักสูตรอบรมโดรน

          ฝึกการประกอบ ทำความเข้าใจในตัวอุปกรณ์ และ การปรับแต่ง พร้อมทั้งรวมถึงการทดลอง บินโดรนด้วยความเร็วในระดับ 80-150 km/h เพื่อให้สามารถที่จะเตรียมพร้อม สำหรับการแข่งขันในระดับโลก ที่จะมาถึงหลายรายการ ชิงเงินรางวัลมากถึงล้านบาท เเละ ยังไปสู่การเเข่งในเวทีต่าง ๆ อีกด้วย  (7 ชม./1 วัน)   Read More… 

          ฝึกการประกอบ ทำความเข้าใจในตัวอุปกรณ์ และ การปรับแต่ง พร้อมทั้งรวมถึงการทดลอง บินโดรนด้วยความเร็วในระดับ 80-150 km/h เพื่อให้สามารถที่จะเตรียมพร้อม สำหรับการแข่งขันในระดับโลก ที่จะมาถึงหลายรายการ ชิงเงินรางวัลมากถึงล้านบาท เเละ ยังไปสู่การเเข่งในเวทีต่าง ๆ อีกด้วย  (7 ชม./1 วัน)  Read More…

          เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของโดรนนั้นมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักอากาศกลศาสตร์ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่Drone Engineer จะต้องมีความรู้ในการออกแบบโดรนอย่างถูกต้องในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือ และระบบ Simulator ต่างๆในการทำให้โดรนบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  Read More…

          เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของโดรนนั้นมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักอากาศกลศาสตร์ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่Drone Engineer จะต้องมีความรู้ในการออกแบบโดรนอย่างถูกต้องในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือ และระบบ Simulator ต่างๆในการทำให้โดรนบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  Read More…

          Drone Startup เหมาะสำหรับผู้เรียนต้องการสร้างรายได้จากการ นำโดรนไปใช้ในธุรกิจต่างๆ วางแผนรายรับรายได้จ่ายใน 1 ปี ตลอดลงลงมือปฏิบัติในการประกอบโดรน และบินโดรนแบบต่างๆในภาคสนาม  Read More…

          Drone Startup เหมาะสำหรับผู้เรียนต้องการสร้างรายได้จากการ นำโดรนไปใช้ในธุรกิจต่างๆ วางแผนรายรับรายได้จ่ายใน 1 ปี ตลอดลงลงมือปฏิบัติในการประกอบโดรน และบินโดรนแบบต่างๆในภาคสนาม  Read More…

          หลักสูตรอบรมโดรนพร้อมใบวุฒิบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน  Read More…

          หลักสูตรอบรมโดรนพร้อมใบวุฒิบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน  Read More…

             เนื่องด้วยในปัจจุบัน เทคโนโลยีโดรน,หุ่นยนต์ , Virtual Reality เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ การที่บุตรหลานของท่านได้มีทักษะด้านดังกล่าวตั้งแต่วัยเด็กก็จะเป็นโอกาสที่ดี ในการค้นหาความถนัดของตนเองล่วงหน้า เพื่อจะสามารถพัฒนาทักษาดังกล่าวได้ถูกทิศทาง  Read More…

             เนื่องด้วยในปัจจุบัน เทคโนโลยีโดรน,หุ่นยนต์ , Virtual Reality เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ การที่บุตรหลานของท่านได้มีทักษะด้านดังกล่าวตั้งแต่วัยเด็กก็จะเป็นโอกาสที่ดี ในการค้นหาความถนัดของตนเองล่วงหน้า เพื่อจะสามารถพัฒนาทักษาดังกล่าวได้ถูกทิศทาง  Read More…

        NASA Space App Challenge Hackathon Workshop คือโครงการแข่งขันในรูปแบบ Hackathon ที่นักเขียนโค้ด,นักวิทยาศาสตร์,นักออกแบบ,นักบรรยาย,นักประดิษฐ์, ผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี, ผู้มีความรู้ด้านอวกาศและอีกหลากหลายอาชีพ เข้ามาร่วมพัฒนา Application บน Computer, Mobile, VR และ Hardware ต่างๆสำหรับแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆที่ทาง NASA กำหนดภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง  Read More…

          NASA International Space App Challenge คือโครงการแข่งขันในรูปแบบ Hackathon ที่นักเขียนโค้ด,นักวิทยาศาสตร์,นักออกแบบ,นักบรรยาย,นักประดิษฐ์, ผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี, ผู้มีความรู้ด้านอวกาศและอีกหลากหลายอาชีพ เข้ามาร่วมพัฒนา Application บน Computer, Mobile, VR และ Hardware ต่างๆสำหรับแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆที่ทาง NASA กำหนดภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง  Read More…

          เรียนรู้พื้นฐานการสร้างจรวดและยานอวกาศผ่านโปรแกรม Kerbal Space Program พร้อมเรียนรู้พื้นฐานการสำรวจอวกาศ การเข้าวงโคจรและเดินทางระหว่างดวงดาว  และเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน  Read More…  

          เรียนรู้พื้นฐานการสร้างจรวดและยานอวกาศผ่านโปรแกรม Kerbal Space Program พร้อมเรียนรู้พื้นฐานการสำรวจอวกาศ การเข้าวงโคจรและเดินทางระหว่างดวงดาว  และเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน  Read More…  

          เนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีโดรน ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีด้าน การบินและอวกาศก็พัฒนาไปไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ด้วยเหตุนี้ หากมีหลักสูตรอบรมที่ สามารถให้ผู้สนใจ สามารถอบรมได้รับความรู้ ทั้งสามสาขาโดยมีความเกี่ยวข้องกัน ได้แก่

  1. Drone Education
  2. Aviation & Fight Simulator
  3. Space Shuttle Design & Exploration  Read More…

          เนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีโดรน ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีด้าน การบินและอวกาศก็พัฒนาไปไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ด้วยเหตุนี้ หากมีหลักสูตรอบรมที่ สามารถให้ผู้สนใจ สามารถอบรมได้รับความรู้ ทั้งสามสาขาโดยมีความเกี่ยวข้องกัน ได้แก่

  1. Drone Education
  2. Aviation & Fight Simulator
  3. Space Shuttle Design & Exploration  Read More…

          เรียนรู้กฏระเบียบในการบินโดรน และผลประโยชน์และภัยจากการใช้งานโดรน นอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีเกี่นวกับ Drone Defense, การฝึกปฏิบัติตรวจจับโดรนด้วย Drone Detection System, การทดลอง Drone Radar เพื่อดึงข้อมูลจากโดรนเป้าหมาย, ทดลองการใช้ระบบ Counter เช่น Jammer หรือ RF Protection Dome, ฝึกหลักการ Drone Forensic เบื้องต้นในการสืบหา และตรวจสอบที่มาของโดรน

ระยะเวลาการอบรมประมาณ 1 วัน (6 – 8 ชั่วโมง) Read More…

          เรียนรู้กฏระเบียบในการบินโดรน และผลประโยชน์และภัยจากการใช้งานโดรน นอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Drone Defense, การฝึกปฏิบัติตรวจจับโดรนด้วย Drone Detection System, การทดลอง Drone Radar เพื่อดึงข้อมูลจากโดรนเป้าหมาย, ทดลองการใช้ระบบ Counter เช่น Jammer หรือ RF Protection Dome, ฝึกหลักการ Drone Forensic เบื้องต้นในการสืบหา และตรวจสอบที่มาของโดรน
Read More…

ระยะเวลาการอบรมประมาณ 1 วัน (6 – 8 ชั่วโมง) 

          ในโครงการ Online Startup เป็นโครงการอบรมที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียนที่ผู้ที่มองหาอาชีพเสริม อาชีพหลัก หรือ เยาวชนที่ต้องการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการสร้าง ธุรกิจ online โดยจะมีจุดเด่นของการเรียนคือหลักเรียนจบทุกท่านจะมีเว็บไซต์เป็นของตนเองและสามารถ หาสินค้ามาจำหน่ายโดยไม่ต้องลงทุนสูง รวมถึงเข้าใจถึงเทคนิคการนำเข้าสินค้าต่างๆจากต่าง  Read More…

          ในโครงการ Online Startup เป็นโครงการอบรมที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียนที่ผู้ที่มองหาอาชีพเสริม อาชีพหลัก หรือ เยาวชนที่ต้องการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการสร้าง ธุรกิจ online โดยจะมีจุดเด่นของการเรียนคือหลักเรียนจบทุกท่านจะมีเว็บไซต์เป็นของตนเองและสามารถ หาสินค้ามาจำหน่ายโดยไม่ต้องลงทุนสูง รวมถึงเข้าใจถึงเทคนิคการนำเข้าสินค้าต่างๆจากต่าง  Read More…

          เรียนรู้การเขียนโปรแกรม  Read More…

          เรียนรู้การเขียนโปรแกรม  Read More…

          เรียนรู้ด้านการประกอบ, เขียนตัวโปรแกรม , Battle , Racing , AI / Machine Learning ด้วยหุ่นยนต์รุ่น Robomaster S1 เพื่อเตรียมการแข่งขัน ในการเเข่งระดับโลกที่จะมา รวมถึงการนำไปโชว์ในเวทีต่างๆ อีกด้วย    Read More…

          เรียนรู้ด้านการประกอบ, เขียนตัวโปรแกรม , Battle , Racing , AI / Machine Learning ด้วยหุ่นยนต์รุ่น Robomaster S1 เพื่อเตรียมการแข่งขัน ในการเเข่งระดับโลกที่จะมา รวมถึงการนำไปโชว์ในเวทีต่างๆ อีกด้วย    Read More…

          คอร์สพิเศษที่ผู้สนใจสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนรู้ในสถาณที่จริง  หรือเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ที่บ้านก็ได้ ผู้เรียนสามารถใช้ แว่น VR และอุปกรณ์อื่นๆ ในระหว่างการฝึกเพื่อการแข่งขัน ในด้านของการฝึกผ่านทางระบบออนไลน์ผู้เรียนจะได้พบปะกับผู้เรียนคนอื่นและใช้ VR ในทุกๆวัน เพื่อให้การฝึกเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยคำแนะนำจากผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการแข่งขัน และแนวคิดที่จะสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้  (64 ชม. / 8 วัน)  Read More…

          คอร์สพิเศษที่ผู้สนใจสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนรู้ในสถาณที่จริง  หรือเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ที่บ้านก็ได้ ผู้เรียนสามารถใช้ แว่น VR และอุปกรณ์อื่นๆ ในระหว่างการฝึกเพื่อการแข่งขัน ในด้านของการฝึกผ่านทางระบบออนไลน์ผู้เรียนจะได้พบปะกับผู้เรียนคนอื่นและใช้ VR ในทุกๆวัน เพื่อให้การฝึกเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยคำแนะนำจากผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการแข่งขัน และแนวคิดที่จะสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้  (64 ชม. / 8 วัน)  Read More…

8 hours / 1 Day

          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ต้องการนำ Azure Kinect DK ไปใช้พัฒนา Software ในด้านต่างๆ โดยผู้เรียนควรมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อนโดยเฉพาะภาษา C# เป็นอย่างน้อย และการสอนจะเป็นการปูพื้นฐานให้สามารถเข้าใจและใช้งานต่อยอดในอนาคตได้  Read More…

8 hours / 1 Day

          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ต้องการนำ Azure Kinect DK ไปใช้พัฒนา Software ในด้านต่างๆ โดยผู้เรียนควรมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อนโดยเฉพาะภาษา C# เป็นอย่างน้อย และการสอนจะเป็นการปูพื้นฐานให้สามารถเข้าใจและใช้งานต่อยอดในอนาคตได้  Read More…

สนใจติดต่อสอบถาม : Contacts          บริการต่าง ๆ : Services         เกี่ยวกับเรา : About