หลักสูตรอบรมโดรน

              ในปัจจุบันนั้นโดรน มีความสำคัญเป็นอย่างมากในตอนนี้  ถูกพัฒนาเพื่อนำมาใช้งาน เพื่อประโยชน์แก่บุคคลในกลุ่มอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน  และ การบินสำรวจพื้นที่ในด้าน การเกษตรต่างๆ  หรือ พื้นที่ที่ต้องมีการการตรวจสอบ , หมั่นดูแล , ยังสามารถเพิ่มโอกาศ และ สร้างรายได้ มีหลายธุรกิจที่ จะต้องใช้โดรนไปในการทำงาน เเถม โดรนยังมีความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย ที่ถูกพัฒนาให้มีความเหมาะสม กับในการนำไปใช้งาน นอกจากนี้หลายคนยังอาจจะคุ้นตา  และ รู้จักโดรนเฉพาะด้าน  โดยที่ใช้ในการถ่ายวีดิโอ สารคดี และ บันทึกภาพที่มีความละเอียดสูงมาก ยิ่งไปกว่านั้น โดรนยังมีความสามารถที่มากมาย เเละ ยังใช้ในการเก็บรวบรวม รวมถึงการวิเคราะห์ภาพ หรือข้อมูลนั้น ๆ เช่น วิเคราะห์ผลกระทบที่จะมีต่อทางสิ่งแวดล้อม (Environmental impacts) ในบริเวณนั้น ๆ ด้วย และ ยังมีการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้น ณ อนาคตได้อีกนั้นเอง เป็นต้น ดังนั้น Drone Academy Thailand  จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ ของโดรนในด้านต่าง ๆ ในประเทศไทย จึงเริ่มมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบ และ ใช้งานโดรนเพิ่มขึ้นจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ  แถมอีกทั้งยัง มีแนวโน้มที่ เพิ่มขึ้นอีก ณ อนาคต จึงได้มีการจัดทำให้มีการบริการเเยกออกเป็นหลากหลักสูตร อาทิเช่น หลักสูตรอบรมโดรน สอนโดรน สอนบินโดรน สอนฝึกบิน  สอนประกอบโดรน อบรมบินโดรน ดังนี้ เเละ อาจจะมีการเพิ่มหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มเข้าไปอีกในอนาคต

หลักสูตรอบรมโดรนที่เปิดสอน

เรียนรู้พื้นฐานการสร้างจรวดและยานอวกาศผ่านโปรแกรม Kerbal Space Program พร้อมเรียนรู้พื้นฐานการสำรวจอวกาศ การเข้าวงโคจรและเดินทางระหว่างดวงดาว  และเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน Read More…

            หลักสูตรอบรมโดรน ที่มีการเรียนรู้ในด้านของกฎหมาย และ การมีระเบียบ การใช้งานโดรนเบื้องต้นต่าง ๆ  รวมทั้งยังมี ระบบโดรนแบบ multirotor fixed wing ที่มีทั้งทฤษฎี และ ปฏิบัติ  (7 ชม./1 วัน)  Read More…

            หลักสูตรอบรมโดรน ที่มีการเรียนรู้ในด้านของกฎหมาย และ การมีระเบียบ การใช้งานโดรนเบื้องต้นต่าง ๆ  รวมทั้งยังมี ระบบโดรนแบบ multirotor fixed wing ที่มีทั้งทฤษฎี และ ปฏิบัติ  (7 ชม./1 วัน)  Read More…

            เนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีโดรน ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีด้าน การบินและอวกาศก็พัฒนาไปไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ด้วยเหตุนี้ หากมีหลักสูตรอบรมที่ สามารถให้ผู้สนใจ สามารถอบรมได้รับความรู้ ทั้งสามสาขาโดยมีความเกี่ยวข้องกัน ได้แก่

  1. Drone Education
  2. Aviation & Fight Simulator
  3. Space Shuttle Design & Exploration    Read More…

          หลักสูตรอบรมโดรน เพื่อการเรียนรู้ในด้านการฝึกประกอบโดรน , ปรับแต่ง Turing และ การซ่อม รวมถึงทำความเข้าใจในระบบต่าง ๆ  เช่น Fight Controller ,  Motor ,  IMU ,  FMU ,  Compass ,  Gyroscope ,  Accelerometer ,  Magnetrometer เเละ GSC  (16 ชม./2 วัน)      Read More… 

          หลักสูตรอบรมโดรน เพื่อการเรียนรู้ในด้านการฝึกประกอบโดรน , ปรับแต่ง Turing และ การซ่อม รวมถึงทำความเข้าใจในระบบต่าง ๆ  เช่น Fight Controller ,  Motor ,  IMU ,  FMU ,  Compass ,  Gyroscope ,  Accelerometer ,  Magnetrometer เเละ GSC  (16 ชม./2 วัน)      Read More… 

        การเรียนรู้การเขียนโปรแกรม เพื่อใช้ในการควบคุมโดรน ให้สามารถที่จะบินได้โดยมีระบบ Auto ด้วย Waypoint โดยมีการใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ Tablet, Mobile แบบ Swarming Single , Swarming with Mission Pad ด้วยการใช้ภาษา Python  (16 ชม./2 วัน) Read More…

เรียนรู้การใช้งานของโดรน เพื่อที่จะนำมาสิ่งนี้ มาใช้การเกษตรก่อนการบิน , เตรียมอุปกรณ์ในระหว่างการบิน ,  การเลือกพวกชนิดปุ๋ย ,  ข้อควรระวังก่อนการบิน ระหว่างบิน หลังบิน วิเคราะห์พวกหน้างาน ปัญหาเทคนิค และเคล็ดลับต่าง ๆ  ในการรับงาน เเละ ดำเนินงานอื่น ๆ  (7 ชม./1 วัน)   Read More…

เรียนรู้การใช้งานของโดรน เพื่อที่จะนำมาสิ่งนี้ มาใช้การเกษตรก่อนการบิน , เตรียมอุปกรณ์ในระหว่างการบิน ,  การเลือกพวกชนิดปุ๋ย ,  ข้อควรระวังก่อนการบิน ระหว่างบิน หลังบิน วิเคราะห์พวกหน้างาน ปัญหาเทคนิค และเคล็ดลับต่าง ๆ  ในการรับงาน เเละ ดำเนินงานอื่น ๆ  (7 ชม./1 วัน)   Read More…

            ศึกษาการทำงาน และควบคุม Advanced mode เพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงสำรวจและการทำแผนที่  ทดลองควบคุมผ่าน Simulator เพื่อให้มีความพร้อมก่อนขึ้นบินจริง รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาของ Drone และข้อปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินหรือสูญหาย  Read more…

เรียนรู้ในด้านของการสร้างพื้นที่ ในรูปแบบ 2D/3D ด้วยการใช้ตัวของโดรน รวมถึงการเรียนรู้เทคนิคในการสร้างภาพออกมา แบบ 360 องศา แบบ  spherical ทั้งยังนำไปประยุกต์ ใช้ในด้านของภารกิจต่างๆ งานสำรวจ , รังวัด ,  ก่อสร้าง , จุดอับสายตา เป็นต้น   (7 ชม./1 วัน)     Read More…

เรียนรู้ในด้านของการสร้างพื้นที่ ในรูปแบบ 2D/3D ด้วยการใช้ตัวของโดรน รวมถึงการเรียนรู้เทคนิคในการสร้างภาพออกมา แบบ 360 องศา แบบ  spherical ทั้งยังนำไปประยุกต์ ใช้ในด้านของภารกิจต่างๆ งานสำรวจ , รังวัด ,  ก่อสร้าง , จุดอับสายตา เป็นต้น   (7 ชม./1 วัน)     Read More…

Drone for Thermal Inspection

เรียนรู้การใช้โดรน ติดกล้อง Infrared /Thermal Camera เพื่อให้ทำงานสำรวจเชิงวิศวกรรม เช่น ติดวัดอุณหภูมิ Solar Roof/Cell ,  ตรวจหารอยรั่วรอยร้าวโครงสร้างตึก ,  ตรวจหาผู้ประสบภัย ,  วางแผนการดับเพลิง ,  งานปศุสัตว์ ,  การวางแผนการรับมือภัยพิบัติ ,  ตรวจตราระวังภัยต่างๆ (7 ชม./1 วัน)   Read More…

หลักสูตรอบรมโดรน

ฝึกการประกอบ ทำความเข้าใจในตัวอุปกรณ์ และ การปรับแต่ง พร้อมทั้งรวมถึงการทดลอง บินโดรนด้วยความเร็วในระดับ 80-150 km/h เพื่อให้สามารถที่จะเตรียมพร้อม สำหรับการแข่งขันในระดับโลก ที่จะมาถึงหลายรายการ ชิงเงินรางวัลมากถึงล้านบาท เเละ ยังไปสู่การเเข่งในเวทีต่าง ๆ อีกด้วย  (7 ชม./1 วัน)   Read More…

ฝึกการประกอบ ทำความเข้าใจในตัวอุปกรณ์ และ การปรับแต่ง พร้อมทั้งรวมถึงการทดลอง บินโดรนด้วยความเร็วในระดับ 80-150 km/h เพื่อให้สามารถที่จะเตรียมพร้อม สำหรับการแข่งขันในระดับโลก ที่จะมาถึงหลายรายการ ชิงเงินรางวัลมากถึงล้านบาท เเละ ยังไปสู่การเเข่งในเวทีต่าง ๆ อีกด้วย  (7 ชม./1 วัน)   Read More…

เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของโดรนนั้นมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักอากาศกลศาสตร์ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่Drone Engineer จะต้องมีความรู้ในการออกแบบโดรนอย่างถูกต้องในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือ และระบบ Simulator ต่างๆในการทำให้โดรนบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ Read More…

               Drone Startup เหมาะสำหรับผู้เรียนต้องการสร้างรายได้จากการ นำโดรนไปใช้ในธุรกิจต่างๆ วางแผนรายรับรายได้จ่ายใน 1 ปี ตลอดลงลงมือปฏิบัติในการประกอบโดรน และบินโดรนแบบต่างๆในภาคสนาม  Read More…

               Drone Startup เหมาะสำหรับผู้เรียนต้องการสร้างรายได้จากการ นำโดรนไปใช้ในธุรกิจต่างๆ วางแผนรายรับรายได้จ่ายใน 1 ปี ตลอดลงลงมือปฏิบัติในการประกอบโดรน และบินโดรนแบบต่างๆในภาคสนาม  Read More…

เรียนรู้การในการใช้งานโดรน ที่มีการติดกล้องความร้อน ด้านความมั่นคงในการสอดแนม การระวังภัยรอบด้าน การตอบโต้ เเละ ตั้งรับการสั่งการจากศูนย์บัญชาการ รายงานเหตุผล และ ยับยั้งโดรนที่ไม่พึงประสงค์ด้วย  (16 ชม./2 วัน)    Read More…

        NASA International Space App Challenge คือโครงการแข่งขันในรูปแบบ Hackathon ที่นักเขียนโค้ด,นักวิทยาศาสตร์,นักออกแบบ,นักบรรยาย,นักประดิษฐ์, ผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี, ผู้มีความรู้ด้านอวกาศและอีกหลากหลายอาชีพ เข้ามาร่วมพัฒนา Application บน Computer, Mobile, VR และ Hardware ต่างๆสำหรับแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆที่ทาง NASA กำหนดภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง  Read More…

        NASA International Space App Challenge คือโครงการแข่งขันในรูปแบบ Hackathon ที่นักเขียนโค้ด,นักวิทยาศาสตร์,นักออกแบบ,นักบรรยาย,นักประดิษฐ์, ผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี, ผู้มีความรู้ด้านอวกาศและอีกหลากหลายอาชีพ เข้ามาร่วมพัฒนา Application บน Computer, Mobile, VR และ Hardware ต่างๆสำหรับแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆที่ทาง NASA กำหนดภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง  Read More…

         ในโครงการ Online Startup เป็นโครงการอบรมที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียนที่ผู้ที่มองหาอาชีพเสริม อาชีพหลัก หรือ เยาวชนที่ต้องการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการสร้าง ธุรกิจ online โดยจะมีจุดเด่นของการเรียนคือหลักเรียนจบทุกท่านจะมีเว็บไซต์เป็นของตนเองและสามารถ หาสินค้ามาจำหน่ายโดยไม่ต้องลงทุนสูง รวมถึงเข้าใจถึงเทคนิคการนำเข้าสินค้าต่างๆจากต่าง Read More…

เรียนรู้การเขียนโปรแกรม
Read More…

เรียนรู้ด้านการประกอบ, เขียนตัวโปรแกรม , Battle , Racing , AI / Machine Learning ด้วยหุ่นยนต์รุ่น Robomaster S1 เพื่อเตรียมการแข่งขัน ในการเเข่งระดับโลกที่จะมา รวมถึงการนำไปโชว์ในเวทีต่างๆ อีกด้วย    Read More…

เรียนรู้ด้านการประกอบ, เขียนตัวโปรแกรม , Battle , Racing , AI / Machine Learning ด้วยหุ่นยนต์รุ่น Robomaster S1 เพื่อเตรียมการแข่งขัน ในการเเข่งระดับโลกที่จะมา รวมถึงการนำไปโชว์ในเวทีต่างๆ อีกด้วย    Read More…

          คอร์สพิเศษที่ผู้สนใจสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนรู้ในสถาณที่จริง  หรือเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ที่บ้านก็ได้ ผู้เรียนสามารถใช้ แว่น VR และอุปกรณ์อื่นๆ ในระหว่างการฝึกเพื่อการแข่งขัน ในด้านของการฝึกผ่านทางระบบออนไลน์ผู้เรียนจะได้พบปะกับผู้เรียนคนอื่นและใช้ VR ในทุกๆวัน เพื่อให้การฝึกเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยคำแนะนำจากผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการแข่งขัน และแนวคิดที่จะสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้  (64 ชม. / 8 วัน) Read More…

              เนื่องด้วยในปัจจุบัน เทคโนโลยีโดรน,หุ่นยนต์ , Virtual Reality เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ การที่บุตรหลานของท่านได้มีทักษะด้านดังกล่าวตั้งแต่วัยเด็กก็จะเป็นโอกาสที่ดี ในการค้นหาความถนัดของตนเองล่วงหน้า เพื่อจะสามารถพัฒนาทักษาดังกล่าวได้ถูกทิศทาง Read More…

              เนื่องด้วยในปัจจุบัน เทคโนโลยีโดรน,หุ่นยนต์ , Virtual Reality เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ การที่บุตรหลานของท่านได้มีทักษะด้านดังกล่าวตั้งแต่วัยเด็กก็จะเป็นโอกาสที่ดี ในการค้นหาความถนัดของตนเองล่วงหน้า เพื่อจะสามารถพัฒนาทักษาดังกล่าวได้ถูกทิศทาง Read More…

สนใจติดต่อสอบถาม : Contacts          บริการต่าง ๆ : Services         เกี่ยวกับเรา : About           https://www.facebook.com/DroneAcademyPage/?ref=br_rs