หลักสูตรอบรมโดรน

                                     ในปัจจุบันนั้นโดรน มีความสำคัญเป็นอย่างมากในตอนนี้  ถูกพัฒนาเพื่อนำมาใช้งาน เพื่อประโยชน์แก่บุคคลในกลุ่มอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน  และ การบินสำรวจพื้นที่ในด้าน การเกษตรต่างๆ  หรือ พื้นที่ที่ต้องมีการการตรวจสอบ , หมั่นดูแล , ยังสามารถเพิ่มโอกาศ และ สร้างรายได้ มีหลายธุรกิจที่ จะต้องใช้โดรนไปในการทำงาน เเถม โดรนยังมีความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย ที่ถูกพัฒนาให้มีความเหมาะสม กับในการนำไปใช้งาน นอกจากนี้หลายคนยังอาจจะคุ้นตา  และ รู้จักโดรนเฉพาะด้าน  โดยที่ใช้ในการถ่ายวีดิโอ สารคดี และ บันทึกภาพที่มีความละเอียดสูงมาก ยิ่งไปกว่านั้น โดรนยังมีความสามารถที่มากมาย เเละ ยังใช้ในการเก็บรวบรวม รวมถึงการวิเคราะห์ภาพ หรือข้อมูลนั้น ๆ เช่น วิเคราะห์ผลกระทบที่จะมีต่อทางสิ่งแวดล้อม (Environmental impacts) ในบริเวณนั้น ๆ ด้วย และ ยังมีการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้น ณ อนาคตได้อีกนั้นเอง เป็นต้น ดังนั้น Drone Academy Thailand  จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ ของโดรนในด้านต่าง ๆ ในประเทศไทย จึงเริ่มมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบ และ ใช้งานโดรนเพิ่มขึ้นจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ  แถมอีกทั้งยัง มีแนวโน้มที่ เพิ่มขึ้นอีก ณ อนาคต จึงได้มีการจัดทำให้มีการบริการเเยกออกเป็นหลากหลักสูตร อาทิเช่น หลักสูตรอบรมโดรน สอนโดรน สอนบินโดรน สอนฝึกบิน  สอนประกอบโดรน อบรมบินโดรน ดังนี้ เเละ อาจจะมีการเพิ่มหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มเข้าไปอีกในอนาคต

หลักสูตรอบรมโดรนที่เปิดสอน

หลักสูตรอบรมโดรน

Drone Pilot                                         

                     หลักสูตรอบรมโดรน ที่มีการเรียนรู้ในด้านของกฎหมาย และ การมีระเบียบ การใช้งานโดรนเบื้องต้นต่าง ๆ  รวมทั้งยังมี ระบบโดรนแบบ multirotor fixed wing ที่มีทั้งทฤษฎี และ ปฏิบัติ  (7 ชม./1 วัน)

                        Drone Maker 

หลักสูตรอบรมโดรน เพื่อการเรียนรู้ในด้านการฝึกประกอบโดรน , ปรับแต่ง Turing และ การซ่อม รวมถึงทำความเข้าใจในระบบต่าง ๆ  เช่น Fight Controller ,  Motor ,  IMU ,  FMU ,  Compass ,  Gyroscope ,  Accelerometer ,  Magnetrometer เเละ GSC  (16 ชม./2 วัน) 

หลักสูตรอบรมโดรน
หลักสูตรอบรมโดรน

Drone Programming                                  

                       การเรียนรู้การเขียนโปรแกรม เพื่อใช้ในการควบคุมโดรน ให้สามารถที่จะบินได้โดยมีระบบ Auto ด้วย Waypoint โดยมีการใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ Tablet, Mobile แบบ Swarming Single , Swarming with Mission Pad ด้วยการใช้ภาษา Python  (16 ชม./2 วัน)

         Robomaster S1 Battle / Programming 

                             เรียนรู้ด้านการประกอบ, เขียนตัวโปรแกรม , Battle , Racing , AI / Machine Learning ด้วยหุ่นยนต์รุ่น Robomaster S1 เพื่อเตรียมการแข่งขัน ในการเเข่งระดับโลกที่จะมา รวมถึงการนำไปโชว์ในเวทีต่างๆ อีกด้วย

หลักสูตรอบรมโดรน
หลักสูตรอบรมโดรน

Space Drone Programming                  

                                   ฝึกทดลองเขียนโปรแกรม เพื่อการควบคุมในการใช้หุ่นยนต์ บนสถานีอวกาศนานาชาติ Astrobee เพื่อที่จะทำงานช่วยนักบินในอวกาศ ยกตัวอย่าง เช่น นำไปค้นหาสิ่งของ , ช่วยในการหยิบจับสิ่งของ เป้าหมายสำคัญที่สำคัญ เพื่อให้มีการเตรียมตัวให้พร้อมในการแข่งขันใน เวทีระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น  (7 ชม./1 วัน)

                                FVP Drone Racing 

                ฝึกการประกอบ ทำความเข้าใจในตัวอุปกรณ์ และ การปรับแต่ง พร้อมทั้งรวมถึงการทดลอง บินโดรนด้วยความเร็วในระดับ 80-150 km/h เพื่อให้สามารถที่จะเตรียมพร้อม สำหรับการแข่งขันในระดับโลก ที่จะมาถึงหลายรายการ ชิงเงินรางวัลมากถึงล้านบาท เเละ ยังไปสู่การเเข่งในเวทีต่าง ๆ อีกด้วย  (7 ชม./1 วัน) 

หลักสูตรอบรมโดรน
หลักสูตรอบรมโดรน

Drone for Real Estate & Aerial Mapping                         

                       เรียนรู้ในด้านของการสร้างพื้นที่ ในรูปแบบ 2D/3D ด้วยการใช้ตัวของโดรน รวมถึงการเรียนรู้เทคนิคในการสร้างภาพออกมา แบบ 360 องศา แบบ  spherical ทั้งยังนำไปประยุกต์ ใช้ในด้านของภารกิจต่างๆ งานสำรวจ , รังวัด ,  ก่อสร้าง , จุดอับสายตา เป็นต้น   (7 ชม./1 วัน)

                      Drone for Thermal Inspection 

    เรียนรู้การใช้โดรน ติดกล้อง Infrared /Thermal Camera เพื่อให้ทำงานสำรวจเชิงวิศวกรรม เช่น ติดวัดอุณหภูมิ Solar Roof/Cell ,  ตรวจหารอยรั่วรอยร้าวโครงสร้างตึก ,  ตรวจหาผู้ประสบภัย ,  วางแผนการดับเพลิง ,  งานปศุสัตว์ ,  การวางแผนการรับมือภัยพิบัติ ,  ตรวจตราระวังภัยต่างๆ (7 ชม./1 วัน)

หลักสูตรอบรมโดรน
หลักสูตรอบรมโดรน

Drone for Agriculture                            

                             เรียนรู้การใช้งานของโดรน เพื่อที่จะนำมาสิ่งนี้ มาใช้การเกษตรก่อนการบิน , เตรียมอุปกรณ์ในระหว่างการบิน ,  การเลือกพวกชนิดปุ๋ย ,  ข้อควรระวังก่อนการบิน ระหว่างบิน หลังบิน วิเคราะห์พวกหน้างาน ปัญหาเทคนิค และเคล็ดลับต่าง ๆ  ในการรับงาน เเละ ดำเนินงานอื่น ๆ  (7 ชม./1 วัน)

                       Drone for Homeland Security 

เรียนรู้การในการใช้งานโดรน ที่มีการติดกล้องความร้อน ด้านความมั่นคงในการสอดแนม การระวังภัยรอบด้าน การตอบโต้ เเละ ตั้งรับการสั่งการจากศูนย์บัญชาการ รายงานเหตุผล และ ยับยั้งโดรนที่ไม่พึงประสงค์ด้วย  (16 ชม./2 วัน)

หลักสูตรอบรมโดรน

สนใจติดต่อสอบถาม : Contacts          บริการต่าง ๆ : Services         เกี่ยวกับเรา : About           https://www.facebook.com/DroneAcademyPage/?ref=br_rs