หลักสูตรอบรม Drone Aviation and Space (DAS)

เนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีโดรน ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีด้าน การบินและอวกาศก็พัฒนาไปไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ด้วยเหตุนี้ หากมีหลักสูตรอบรมที่ สามารถให้ผู้สนใจ สามารถอบรมได้รับความรู้ ทั้งสามสาขาโดยมีความเกี่ยวข้องกัน จะเป็นการจุด

Drone Education

 1. พื้นฐานประวัติความเป็นมาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Drone (ความเป็นมา หลักการทำงาน ) (Basic Drone Knowledge)

           1.1 Type of Drone,

 1. กฎหมายพรบ. เกี่ยวกับการบินใช้งาน Drone และข้อพึงปฏิบัติ (Drone Law & Regulation)

            2.1 เขตห้ามบิน ที่ควรทราบ

 1. แนะนำความรู้สำคัญด้านความปลอดภัยของ Drone สาเหตุของโดรนที่บินชนหรือตก (Drone Safety Knowledge for each type of drone)
 2. คำแนะนำพิเศษและเคล็ดลับในการเลือกซื้อโดรนรุ่นต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ (How to pick the right drone for you)
 3. แนะนำส่วนประกอบต่างๆและความสามารถเฉพาะของโดรนรุ่นต่าง

            – DJI Phantom 3

            – DJI Mavic

            – DJI Spark

            – Parrot Mini Drone, Parrot AR Drone

            – Custom made

               (Introducing drone component & unique feature of each drone: DJI, Custom made)

 1. ทดลองฝึกควบคุม Basic control (Basic Drone Control)
 2. ทดลองฝึกควบคุม Advanced control (Point Of Interest, TapFly, Waypoint, Activetrack, Tripod, Gesture, Quickshot, Cinematic)
 3. ทดลองฝึกควบคุมโดรนแบบ Fixed Wing ด้วยระบบ Simulato
 4. ทดลองควบคุมและใช้งานโดรนผ่าน Goggle
 5. แนะนำการใช้งาน Software และเทคนิคลูกเล่นต่างๆ (Software usage, Tips & Technique)
 1. Drone Lost Recovery Tip& Trick
 2. เทคนิคการในกาแก้ไขปัญหาโดรน Drone ขั้นพื้นฐาน และดูแลรักษา (Basic drone repair & maintenance)
 3. แนะนำเทคนิคการถ่ายภาพในแบบต่างๆ (Photoshooting Technique)

Aviation & Flight Simulator

 • Basic Aviation Knowledge
 • Flight Simulator
 • Design and fly your own Airplane pattern
 • 3D Print your Aircraft

Space Shuttle Design & Exploration

 • Design your own Space Shuttle or Rocket
 • Science and Space Knowledge
 • How to Takeoff!)
 • How to navigate in Space!
 • How to Orbit
 • How to land on the moon
 • How to go REALLY far
 • NASA Space App Knowledge

ลงทะเบียนอบรม/ติดต่อสอบถาม

https://lin.ee/r4Q9eui