Drone Agriculture

สอนฝึกบินและควบคุม Drone ด้านเกษตร (Drone Agriculture 101)

เนื่องด้วยในปัจจุบันมีผู้สนใจและใช้งาน Drone สำหรับการถ่ายภาพทางอากาศเป็นจำนวนมาก แต่มีผู้ใช้มือใหม่หลายท่าน ขาดความรู้, รู้เท่าไม่ถึงกาลและประสบการณ์ที่เพียงพอทำให้เกิดอุบัติกับตัว Drone รวมทั้งทรัพย์สินรอบข้างหรือแม้กระทั้ง ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ สร้างมูลค่าความเสียหายต่างๆตามมามากมายและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าท่านจะสามารถใช้งานและควบคุม Drone ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานจึงควรมีการเรียนรู้ที่เป็นระเบียบขึ้น

รายละเอียดการอบรม

• กำหนดการณ์อบรม: 09.30น. – 17.30น.
• สมัครอบรมได้ที่: กรอกข้อมูลในแบบ form นี้ (tiny.cc/agdrone)
• ค่าอบรม: สอบถามได้ที่ 02-0000-199 (รวมค่าอาหารกลางวัน + break+ คู่มืออบรม + ใบประกาศนีย์บัตร สามารถชำระบัตร credit ผ่าน Facebook Payment ได้)
• สถานที่ ณ. ตึกอบรม Drone Academy Thailand
แผนที่ tiny.cc/datmap (เลขที่ 58/64 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 )

• ติดต่อสอบถาม: 02-0000-199 , LINE: @droneacademy

 

รายละเอียดหลักสูตร

1. พื้นฐานประวัติความเป็นมาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Drone (ความเป็นมา หลักการทำงาน ) (Basic Drone Knowledge)
1.1 Type of Drone,

2. กฎหมายพรบ. เกี่ยวกับการบินใช้งาน Drone และข้อพึงปฏิบัติ (Drone Law & Regulation)
2.1 เขตห้ามบิน ที่ควรทราบ
3. แนะนำความรู้สำคัญด้านความปลอดภัยของ Drone สาเหตุของโดรนที่บินชนหรือตก (Drone Safety Knowledge for each type of drone)
4. คำแนะนำพิเศษและเคล็ดลับในการเลือกซื้อโดรนเกษตรรุ่นต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ (How to pick the right drone for you)
5. แนะนำส่วนประกอบต่างๆและความสามารถเฉพาะของโดรนรุ่นต่าง
– DIY Drone Agriculture
– DJI MG1 / MG1S

(Introducing drone component & unique feature of each drone: DJI, Custom made)
6. ทดลองฝึกควบคุม Basic control (Basic Drone Control)
8. ทดลองฝึกควบคุมโดรนด้วยระบบ Simulator
7. ทดลองฝึกควบคุม A-B Mode, Waypoint Mode
8. เทคนิคการในกาแก้ไขปัญหาโดรน Drone ขั้นพื้นฐาน และดูแลรักษา (Basic drone repair & maintenance)
9. แนะนำเทคนิคความรู้เชิงการเกษตรต่างๆ
– การบินโดรนเกษตรสำหรับ ข้าว
– การบินโดรนเกษตรสำหรับ ข้าวโพด
– การบินโดรนเกษตรสำหรับ อ้อย
10. ความสูงที่เหมาะสมในการบินโดรนในสถานะการณ์ต่างๆ
11. หลักการคิดค่าแรงในการรับงานโดรนเกษตรที่เหมาะสม
12. การเตรียมก่อนวันบิน
– battery
– body
– propeller

13. การรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
– ฝนตก
– ลมพายุ
– อุปกรณ์มีปัญหา : battery, propeller
– ใช้ internet ไม่ได้ในที่ห่างไกล

14. การบำรุงรักษา
– หัวฉีด
– battery
– ใบพัด
– ข้อต่อแขน motor
– motor
– knot/screw
– สัญญาณไฟ: System, GPS, Battery

ติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวการอบรม
=====================
LINE ID: @droneacademy
Fanpage: https://www.facebook.com/DroneAcademyPage
Group: https://www.facebook.com/DroneAcademyPage/groups

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

=================
1. ชำระค่าลงทะเบียนไปที่ ธนาคาร กสิกรไทย ชื่อ บัญชี Wuttipong C. หมายเลข 766-2-10942-2 (หากจะชำระผ่าน บัตร credit โปรด ทักส่งข้อความมาที่ https://www.facebook.com/DroneAcademyPage/ )

2. ถ่ายรูป หลักฐาน slip การชำระเงินข้างต้น แล้วนำไปฝาก http://postimg.org/ แล้วนำ มากรอกในแบบ form ด้านล่าง

3. กรอกข้อมูลในแบบ form นี้ (tiny.cc/agdrone)

หมายเหตุ
– หากท่านชำระเงินมาแล้วไม่ว่างมาอบรมโปรดรออบรมในรอบต่อไป หรือเลือกอบรมหลักสูตรที่ใกล้เคียง
– แผนที่การเดินทาง tiny.cc/datmap