1. ติดตั้งโปรแกรมใน Window ด้วย script นี้ (หากพบ error อะไรให้แก้ไขให้เรียบร้อย)
https://github.com/TelloSDK/Multi-Tello-Formation/tree/master/install/Windows

2. ตั้งค่าให้โดรนต่อเข้าไปยัง Hotspot/AccessPoint ด้วยการ (หากได้ตั้งค่าไว้ด้วย App Swift Playground แล้วให้ข้ามไม่ต้องทำ)
2.1 แก้ไขค่า SSID และ Password ให้ตรงกับ Hotspot/AccessPoint ที่ตั่งค่าไว้
2.2 เชื่อมต่อไปยัง WIFI ของโดรนแล้ว Run คำสั่ง ต่อไปนี้ในเมนู cmd/DOS
python formation_setup.py

3. ทดลอง ว่าติดตั้งได้ถูกไหมโดยไปที่

Click ปุ่ม Window –> Run -> cmd

4. แก้ไข ip.txt ให้ข้อมูลรหัสของโดรนตรงกับโดรนของเรา

5. พิมพ์ในหน้าต่าง DOS สีดำว่า ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อย้ายตำแหน่งทำงาน

cd  <path ที่ติดตั้ง script นี้> เช่น cd Desktop/telloswarm

6. ทดสอบสั่งงานโดรนให้บิน พิมพ์คำสั่ง
python multi_tello_test.py ip.txt

หากถูกต้องโดรนจะบินได้
หากไม่ได้ให้เช็คการตั้งค่า ip.txt ให้ถูกต้อง