อบรมสร้าง Drone (Drone Maker 101)

เนื่องด้วยในปัจจุบัน Drone / UAV ได้เข้ามาบทบาทต่างๆ มากมายในชีวิตประจำวันของเรามากมายไม่ว่าการ นำไปใช้ในถ่ายภาพทางอากาศ, การทำแผนที่, การติดตามสอดแนม, การสำรวจทรัพยากรธรรมซาติ, การใช้อนุรักษ์ป่าและพันธ์สัตว์, การก่อสร้าง,การสำรวจสภาพอุปกรณ์ในที่สูง, การตรวจสอบสภาพอากาศ ,
การสำรวจพืชผลทางการเกษตร, การกู้ภัย และอื่นๆอีกมากมายแต่อย่างไรก็ตามด้วยเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่จึงมักมีค่าใช้จ่ายในการจัดหา
ซ่อมอุปกรณ์ค่อนข้างสูงหลายหมื่น บาทจนถึงล้านด้วยเพราะอุปกรณ์ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้การเรียนศึกษาเพื่อไข้งาน Drone อย่าง เดียวอาจจะยังไม่เพียงพอเพื่อให้สามารถนำ Drone มาใช้งานได้อย่างยั่งยืนจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ที่จะ พัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นดังต่อไปนี้

ออก TV ช่อง 9

ออก TV ช่อง 3

ออก TV ช่อง 5

ผลงานชนะเลิศรางวัลที่ 1 จากสิงคโปร์

ความประทับใจผู้อบรม

หลักสูตร Drone for STEM

ผลงานของเรา

รายละเอียดหลักสูตร

• กำหนดการณ์อบรม: https://www.facebook.com/DroneAcademyPage/events/

• สถานที่อบรม: แผนที่ http://tiny.cc/droneacademymap (เลขที่ 58/64 เมืองทองธานี ต. คลองเกลือ อ.บางพูด จ.นนทบุรี 11120 )

• สิ่งที่ได้รับ : การอบรม + อาหาร break + อาหารกลางวัน + ใบประกาศนียบัตร

• ระยะเวลาการอบรม 16 ชั่วโมง (2 วัน) หรือ 8 ชั่วโมง (1 วัน) ตามแต่ Package ที่ท่านเลือก

• ค่าอบรม: โปรดสอบถามเพื่อสัมภาษณ์คัดเลือกคุณสมบัติและพื้นฐานที่เหมาะสมในการเรียน 02-0000-199 LINE ID: @droneacademy

ท่านสามารถเลือกรูปแบบการอบรมได้ สองแบบ 1. แบบเต็มหลักสูตร 2 วัน 2. ระยะสั้น 1 วัน ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

ติดตามข่าวสารต่างๆการอบรม =====================

Fanpage: https://www.facebook.com/DroneAcademyPage Group: https://www.facebook.com/DroneAcademyPage/groups

หลักสูตรอบรมแบบเต็ม (2 วัน 16 ชั่วโมง)

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากประกอบโดรนเองขั้นต้นไปถึงขั้นสูง

วันที่ 1

1. ประวัติความเป็นมาของโดรน 2. กฎระเบียบการบิน และ Safety ต่างๆ 3 How drone work? 4. เจาะลึกส่วนประกอบต่างๆของโดรน – Motor – Flight Controller – ESC – Gimbal – Camera – Landing Gear – Radio Receiver – Telemetry – Power Module – Compass – GNS 5. เจาะลึกส่วนประกอบ sensor และหลักการทำงาน (IMU: MEMS, Gyroscope, Accelerometer, Barometer, Magnetometer , Compass , Ultrasonic, VPS) 6. Kalman Filter, Sensor Fusion 7. แนะนำเทคนิคในการซ่อมและวิเคราะปัญหาโดรนต่างๆ (Software, Motor, LED, Remote, Compass, OFDM, MicroSD, Camera, Gimbal, ESC, GPS, Paring, Firmware, Log Analysis) 8. ทดสอบการฝึกบิน ด้วยระบบ simulator พร้อมทำความเข้าใจเรื่องการควบคุม (Roll, Pitch, Yaw, Throttle) 9. ศึกษาการออกแบบเครื่องบินต่างๆ และทดสอบการออกแบบใน Simulator 10. ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมโดรนเบื้องต้น พร้อมแนะนำ Software ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 2

1. เริ่มศึกษาวิธีการประกอบ การแยกชิ้นส่วน, การเชื่อม, การทดสอบ – แนะนำส่วนประกอบต่างๆ – การเขื่อมต่อสายและหน้าที่ของ Port ต่างๆ – (Lab) ทำลองเชื่อมต่อสาย – Spec battery – (Lab) ทดสอบการ charge battery ,

2. ศึกษาการทำงานของ Flight Controller: ต่างๆ Pixhawk, APM, Mini Pixhawk, RaspberryPi – Mission Planner Overview – APM Firmware update – Compass Calibration – Accelerometer Calibration – Radio Control Calibration – RC Transmitter Flight Mode Configuration

3. Additional Lab – Battery Tester – STL Lab (Waypoint Simulation) – Receiver Lab – Video Tranmission TX/RX Lab – Motor & Prop Lab – Safety Switch Lab – Config Lab – ESC Calibration Lab

4. Drone Programming – Visual Programming – Swift – Golang

(Optional ) – Object Recognition Deep Learning Demo

5. เทคนิคการนำโดรนไปประยุกต์ในธุรกิจต่างๆ Social Network Marketing

(ยกเลิกการสอนหนึ่งวันเหลือเฉพาะสองวัน) หลักสูตรอบรมแบบสั้น (1 วัน 8 ชั่วโมง)

A. Drone Programming Workshop (Drone Odyssey Challenge)

หัวข้อการอบรม 1. ประวัติความเป็นมาของโดรน 2. กฎระเบียบการบิน และ Safety ต่างๆ 3 How drone work? 4. เจาะลึกส่วนประกอบต่างๆของโดรน – Motor – Flight Controller – ESC – Gimbal – Camera – Landing Gear – Radio Receiver – Telemetry – Power Module – Compass 5. ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมโดรน อย่างง่าย Visual Programming 6 ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมโดรนด้วย Swift Programming 7 ศึกษาการพื้นฐานการใช้งานระบบ Linux Operating System และคำสั่งพื้นฐานพร้อมในการใช้งานต่างๆ 8. ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมโดรนขั้นสูงด้วย Python Programming

ออกสื่อเรื่อง นวัตกรรมโดรนด้านต่างๆ (MCOT)

ออกสื่อเรื่อง การแข่งขันโดรนที่เกาหลี (ช่อง 3)

ออกสื่อเรื่องกฎหมายโดรน (SpringNews)

ออกสื่อ เรื่อง Drone Racing (Nation TV )

สนใจหลักสูตรอบรม Drone Maker สามารถสมัครได้ที่