DroneExplorer

อบรมหลักสูตร Drone Robot & VR Explorer

เนื่องด้วยในปัจจุบัน เทคโนโลยีโดรน,หุ่นยนต์ , Virtual Reality เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ การที่บุตรหลานของท่านได้มีทักษะด้านดังกล่าวตั้งแต่วัยเด็กก็จะเป็นโอกาสที่ดี ในการค้นหาความถนัดของตนเองล่วงหน้า เพื่อจะสามารถพัฒนาทักษาดังกล่าวได้ถูกทิศทาง ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้พบกับการเรียนในเนื้อหาต่อไปนี้

รายละเอียดหลักสูตร

• กำหนดการณ์อบรม: https://www.facebook.com/DroneAcademyPage/events/

• สถานที่อบรม: แผนที่ https://www.google.co.th/maps/@13.9335544,100.5104843,19.09z?hl=en
(เลขที่ 58/64 เมืองทองธานี ต. คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 )

• สิ่งที่ได้รับ : การอบรม + อาหาร break + อาหารกลางวัน + ใบประกาศนียบัตร

• ระยะเวลาการอบรม 16 ชั่วโมง (2 วัน) หรือ 8 ชั่วโมง (1 วัน) ตามแต่ Package ที่ท่านเลือก

• ค่าอบรม: โปรดสอบถามเพื่อสัมภาษณ์คัดเลือกคุณสมบัติและพื้นฐานที่เหมาะสมในการเรียน 02-0000-199 LINE: droneacademy

ติดตามข่าวสารต่างๆการอบรม
=====================
LINE ID: @droneacademy
Fanpage: https://www.facebook.com/DroneAcademyPage
Group: https://www.facebook.com/DroneAcademyPage/groups

ขั้นตอนการลงทะเบียน

=================
1. โปรดชำระค่าลงทะเบียนมาที่
ธนาคาร กสิกรไทย ชื่อ บัญชี Wuttipong หมายเลข 766-2-10942-2 (หากจะชำระผ่านบัตร credit โปรดแจ้งที่ Fanpage)
โดยเลือกชำระเงินตาม Package ที่ท่านเลือกแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้


2. ถ่ายรูป หลักฐาน slip การชำระเงินข้างต้น แล้วนำไปฝาก https://imgbb.com/ แล้วนำ มากรอกในแบบ form ด้านล่าง

3. กรอกข้อมูลต่อไปนี้

หมายเหตุ
– หากท่านชำระเงินมาแล้วไม่ว่างมาอบรมโปรดรออบรมในรอบต่อไป หรือเลือกอบรมหลักสูตรที่ใกล้เคียงไม่มีนโยบายการคืนเงิน
– แผนที่การเดินทาง https://goo.gl/maps/sW7aJzpz7Yv

หลักสูตรอบรมแบบเต็ม ( 2 วัน 16 ชั่วโมง )

 เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากประกอบโดรนเองขั้นต้นไปถึงขั้นสูง

วันที่ 1
1. Drone Pilot Operator (ฝึกประสาทสัมผัส ต่อยอดอาชีพนักถ่ายภาพ ความคิดสร้างสรรค์)
– การเรียนรู้ความรู้ด้านการบินโดรน
– ความรู้ด้านกฎหมายของการบินโดรน

2. FPV Drone Racing (ฝึกไหวพริกประสาทสัมผัส)
ฝึกควบคุมโดรนซิ่งทันสมัยที่สุดในโลก ในการบินแข่งความเร็ว
3. Drone Programming (ฝึกทักษะการคิดเป็นระบบ )
ความรู้เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมควบคุมโดรน

วันที่ 2
1. Drone Assembly (ฝึกทักษาด้านวิศวกรรม)
เรียนรู้การประกอบโดรนเบื้องต้น
2. Robot Control (ฝึกประสาทสัมผัส ไหวพริบกลยุทธในการควบคุม Robot ในการแข่งขัน)
เรียนรู้การควบคุม Robomaster หุ่นยนต์ทางการศึกษาสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่ทันสมัยที่สุด
3. Virtual Reality (ฝึกประสบการณ์ชีวิต ทักษาการใช้ไหวพริบ และออกกำลัง)
เรียนรู้การใช้แว่น Oculus Quest แว่น VR ที่ทันสมัยที่สุดในการนำท่องเที่ยวทรรศนศึกษาไปยังที่ต่างๆ
โดยให้ประสบการณ์เสมือนจริง ทั้งธรรมชาติและเทคโนโลยีต่างๆ
4. พิเศษสุด สรุปการประเมินทักษะจากครูผู้สอนและแนะแนวการพัฒนาทักษาในอนาคต ในสายอาชีพต่างๆ

หากเวลาเหลือจะได้ทดลอง Nintendo Switch: Space Game, Mario Kart, ตีกลองเป็นต้น