Drone for Homeland Security

รายละเอียดหลักสูตร

         เนื่องด้วยในปัจจุบันมีผู้สนใจและใช้งาน Drone ในด้านต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพมุมสูง การเกษตร การทำแผนที่ เป็นต้นและในขอเดียวกันโดรนก็ใจนำมาเป็นอาวุธในการสอดแนม และโจมตีเป้าหมายต่างๆ ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องด้าน Homeland Security จึงมีความจำเป็นต้องรู้เท่าทันกับ ประโยชน์และภัยของเทคโนโลยีดังกล่าวด้วย โดยในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้การนำโดรนไปใช้ในภาระกิจสำคัญต่างๆทางด้านความมั่นคง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่อด้านภัยที่เกิดจากโดรนด้วย

Course Outline

Day 1

1. พื้นฐานประวัติความเป็นมาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Drone (ความเป็นมา หลักการทำงาน ) (Basic Drone Knowledge)
1.1 Type of Drone,

2. กฎหมายพรบ. เกี่ยวกับการบินใช้งาน Drone และข้อพึงปฏิบัติ (Drone Law & Regulation)
2.1 เขตห้ามบิน ที่ควรทราบ

3. แนะนำความรู้สำคัญด้านความปลอดภัยของ Drone สาเหตุของโดรนที่บินชนหรือตก (Drone Safety Knowledge for each type of drone)

4. คำแนะนำพิเศษและเคล็ดลับในการเลือกซื้อโดรนรุ่นต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ (How to pick the right drone for you)

5. แนะนำส่วนประกอบต่างๆและความสามารถเฉพาะของโดรนรุ่นต่าง
     – DJI Phantom 3
     – DJI Mavic
     – DJI Spark
     – Parrot Mini Drone, Parrot AR Drone
     – Custom made (Introducing drone component & unique feature of each drone: DJI, Custom made)

Special Topic #1
ความรู้ในเรื่องระบบ Anti Drone
1. โครงสร้างของระบบ (System Architecture)
 1.1 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
     – การควบคุมใช้งาน และ เคลื่อนย้าย
     – ข้อควรระวัง
     – ระยะด้านความปลอดภัย
     – ข้อควรทราบโดยรวมของระบบ Anti Drone
     – ระบบส่วนประกอบย่อยของระบบ Anti Drone
     – ศัพท์ที่ควรทราบ
1.2 ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
     – Air Surveillance Radar
     – Passive RF Detector
     – Jamming Unit
     – Low Light Camera
     – Thermal Camera

Day 2

1. ทดลองฝึกควบคุม Basic control (Basic Drone Control)
2. ทดลองฝึกควบคุม Advanced control (Point Of Interest, TapFly, Waypoint, Activetrack, Tripod, Gesture, Quickshot, Cinematic)
3. ทดลองฝึกควบคุมโดรนแบบ Fixed Wing ด้วยระบบ Simulator
4.ทดลองควบคุมและใช้งานโดรนผ่าน Goggle
5.แนะนำการใช้งาน Software และเทคนิคลูกเล่นต่างๆ (Software usage, Tips & Technique)
6. Drone Lost Recovery Tip& Trick
7. เทคนิคการในกาแก้ไขปัญหาโดรน Drone ขั้นพื้นฐาน และดูแลรักษา (Basic drone repair & maintenance)
8. Command Center and Remote Inspection Scenario

Special Topic #2
2.1 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
     – ข้อควรระวัง
     – ระยะด้านความปลอดภัย
     – ข้อควรทราบโดยรวมของระบบ Anti Drone
     – ระบบส่วนประกอบย่อยของระบบ Anti Drone  
     – ศัพท์ที่ควรทราบ
  2.2 หน่วยข้อมูลสำคัญที่ควรทราบ
     – Package Contents
     – Unit Diagrams
 2.3 การเริ่มทำงานและปิดระบบ
     – แนวทางการเลือกพื้นที่ (กรณีติดตั้งใช้งานแบบเคลื่อนที่)
     – PC Setup  
     – การติดตั้ง Passive System
     – Radar
     – Jammer
     – กล้อง
     – การตั้งค่า IP
     – การติดตั้ง Software
 2.4 ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
     – Air Surveillance Radar
     – Technical Specification Passive RF Detector
     – Technical Specification Jamming Unit

Day 3

1. Drone Mission
  1.1 Day Mission: Thermal Camera Drone Inspection
  1.2 Night Mission: Thermal Camera Drone Inspection
  1.3 VTOL Fixed Wing Operation (Optional)
  1.4 Waypoint System with VTOL Fixed Wing  (Optional)

Special Topic #3
3 ขั้นตอนดำเนินการณ์ (Operation Procedure)
          3.1 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
          3.2 การควบคุมใช้งาน และ เคลื่อนย้าย
          3.3 ข้อควรระวัง
          3.4 ระยะด้านความปลอดภัย
          3.5 ข้อควรทราบโดยรวมของระบบ Anti Drone
          3.6 ระบบส่วนประกอบย่อยของระบบ Anti Drone
          3.7 ศัพท์ที่ควรทราบ
          3.8 หน้าที่ของระบบต่างๆ
          3.9 แผนการดำเนินงานของระบบ
          3.10 การติดตั้ง Software
          3.11 หน้าจอ Software ควบคุมหลัก
          3.12 Target Description
                   – Active Mode
                   – Passive Mode

          3.13 Technical Specification
                   – ระบบ Radar สอดแนมทางอากาศ
                   – ข้อมูลจำเพาะทางด้านเทคนิคของ  Passive RF Detector
                   – ข้อมูลจำเพาะทางด้านเทคนิคของ  Jamming Unit

รายละเอียดการอบรม

• กำหนดการณ์อบรม: ติดต่อ LINE ID : @droneacademy
• สมัครอบรมได้ที่: กรอกข้อมูลในแบบ form นี้
• ค่าอบรม: สอบถามได้ที่ LINE ID : @droneacademy  (รวมค่าอาหารกลางวัน + break+ คู่มืออบรม + ใบประกาศนีย์บัตร   สามารถชำระบัตร credit ผ่าน Facebook Payment ได้)

• สถานที่ ณ. ตึกอบรม Drone Academy Thailand
แผนที่ https://tiny.cc/dronepilot
(เลขที่ 58/64 เมืองทองธานี ถ.สุขาประชาสรรค์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 )
 ติดตามข่าวสารต่างๆการอบรม

Fanpage: https://www.facebook.com/DroneAcademyPage/
Group: https://www.facebook.com/DroneAcademyPage/groups

สนใจหลักสูตรอบรม Drone for Homeland Security สามารถสมัครได้ที่