อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ทีมงานของสถาบันร่วม จัดการแข่งขัน อบรม และเชิญวิทยากรจาก NASA หากท่านสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ LINE ID: @droneacademy