Event

Home/All/Event

โครงการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลุมพินี

เราได้มีการโครงการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลุมพินี

By |2020-07-10T08:26:34+07:00July 7th, 2020|Event|0 Comments

ภาระกิจนำโดรนไปช่วยในภารกิจ

ภาระกิจนำโดรนไปช่วยในภารกิจ การทดสอบระบบ Anti Drone ให้กับเจ้าหน้าที่กองทัพเรือในวันที่ x

By |2020-07-08T02:12:22+07:00July 7th, 2020|Event|0 Comments

ภาระกิจนำโดรนบินสนับสนุน

ภาระกิจนำโดรนบินสนับสนุนการทดสอบระบบ Anti Drone ให้กับ ตำรวจน้ำในวันที่ 1 May 2020

By |2020-07-08T02:12:54+07:00May 1st, 2020|Event|0 Comments

ทีมเยาวชนชนะเลิศโดรนโปรแกรมมิ่ง

Posted on Feb 4, 2020 ทีมเยาวชนที่ชนะเลิศโดรน programming อันดับหนึ่งจาก Singapore ได้รับเกียรติ [...]

By |2020-07-07T07:00:31+07:00February 4th, 2020|Event|0 Comments

คืนกำไรสู่สังคม!!

ทาง Drone Academy Thailand ได้ให้โควต้ากับทางโรงเรียน วัดอุเบกขาราม จังหวัดกำแพงเพชรให้ครูที่เข้าอบรม พาเด็กๆที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง Drone และ [...]

By |2020-07-07T04:57:36+07:00January 19th, 2020|Event|0 Comments

พบกับ Innovation workshop ต่อยอดความรู้ สู่อนาคต ได้ที่งาน “Digital Thailand Big Bang 2017”

พบกับ Innovation workshop ต่อยอดความรู้ สู่อนาคต ได้ที่งาน "Digital Thailand Big Bang [...]

By |2020-07-07T04:26:17+07:00September 10th, 2017|Event|0 Comments