อบรมฟรีการเขียนโปรแกรมควบคุม Mini Drone ในงาน Thailand Digital Bigbang 2017

อบรมฟรีการเขียนโปรแกรมควบคุม Mini Drone ในงาน Thailand Digital Bigbang 2017 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนที่ http://bit.do/dronebigbang