SK-1 M1

รายละเอียดสินค้า

SK-1 M1 นั้น เป็นโดรนรุ่นแรกของโลกที่ไม่มี Rudder ปีกนิ่งสามารถบินขึ้นและลงจอดได้ในแนวตั้ง UAV Multi-Spectral ปีกคงที่

ข้อดีของโดรน SK-1 M1 คือ มีความแม่นยำและความถูกต้องสูงในเชิงของข้อมูล, คลอบคลุมพื้นที่ในการบินแบบกว้าง, การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่ง, สถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย, สั่งการ หรือใช้งานง่าย, การออกแบบโมดูลาร์, และประกอบง่าย

*** หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ Line ID : @droneacademy ***

*** หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ Line ID : @droneacademy ***