สัตว์ VS โดรน จะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อสัตว์เห็นโดรนเป็นครั้งแรกจะเกิดอะไรขึ้น!!

https://www.youtube.com/watch?v=6fr87wPvNIs&t=20s&fbclid=IwAR0IFeFnMoQLYrLxJqmXhvtZx8iJb_RmdbZpD8xw2dzjF1O6v01N02aZID8