ภาระกิจนำโดรนบินสนับสนุนการทดสอบระบบ Anti Drone ให้กับ ตำรวจน้ำในวันที่ 1 May 2020