การให้บริการอากาศยานไร้คนขับ (UAVs and Drones) ศักยภาพ อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาข่าวดีสัมมนาวิชาการด้านโดรนฟรี !!

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 – 16:00 น.
ห้องประชุม CC-403 อาคาร 14 (ศูนย์ประชุม CC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

https://www.nstda.or.th/nac/2018/component/content/article/82-seminar12mar/109-12pmcc403.html
#อบรมบินโดรน #สอนบินโดรน #สอนฝึกบินโดรน #ฝึกหัดบินโดรน #สอนประกอบโดรน #สอนสร้างโดรน #สอนบังคับโดรน #โดรนเพื่อการศึกษา #โรงเรียนสอนบินโดรน #สอนบินDrone #ประกอบโดรน #drone #โดรน #ถ่ายภาพทางอากาศ #แข่งโดรน #อบรมแข่งโดรน #droneracing #dronenews #stemdrone #dronestem #droneeducation #droneacademythailand #aerialphotography #droneracing #fpvdrone #droneacademy #โดรนเพื่อการศึกษา #สมาคมโดรนแห่งประเทศไทย