การออกแบบที่สามารถปรับความตึงได้ของ KAT Walk สามารถรองรับร่างกายหลากหลายประเภท ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 140 ซม. – 195 ซม. และมีน้ำหนักไม่เกิน 130 กก. สามารถใช้ KAT WALK mini ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนส่วนประกอบใด ๆ