พิธีลงนาม mou
Drone Academy Thailand เข้าร่วมพิธีลงนาม mou ในการแข่งขันกีฬาทางอากาศระหว่างประเทศ 2016 เกาหลี
หมายเหตุ: ข่าวจากเว็บไซต์ญี่ปุ่น https://roboteer-tokyo.com/archives/7026