เยาวชนไทยคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันโดรน ingapore Amazing Flying Machine Competition 2019 ณ สิงคโปร์
ภายใต้โครงการ Road to International Drone Competition 2019
ซึ่งมีผู้สนับสนุนหลักคือ Ananda Development, Airasia, Microsoft, Talent Detective. ออกรายการครอบครัวข่าวเช้า