ภาระกิจนำโดรนไปช่วยในภารกิจ การทดสอบระบบ Anti Drone ให้กับเจ้าหน้าที่กองทัพเรือในวันที่ x