น้องนิวแชมป์โดรน ระดับนานาชาติ อายุ 11 ขวบ สอนประกอบหุ่นยนต์ Robomaster S1 พร้อมสาธิตการใช้งาน

https://web.facebook.com/DroneAcademyPage/