ทีมเยาวชนที่ชนะเลิศโดรน programming อันดับหนึ่งจาก Singapore ได้รับเกียรติ ให้ดำเนินการเปิดงาน วันการศึกษาเอกชน และร่วมถ่ายภาพกับท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ณ. ชั้น 3 ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น