ทาง Drone Academy Thailand ได้ให้โควต้ากับทางโรงเรียน วัดอุเบกขาราม จังหวัดกำแพงเพชร
ให้ครูที่เข้าอบรม พาเด็กๆที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง Drone และ Robot ได้เข้ามาอบรมร่วมกับคุณครูของเด็กๆด้วย เพื่อเด็กๆจะได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในอนาคต ติดตามข่าวสารได้ที่ : https://web.facebook.com/DroneAcademyPage/