Description

*** หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ Line ID : @oculusthailand ***

MagTube เป็นอุปกรณ์เสริม VR FPS ซึ่งจำลองปืนไรเฟิล

ด้วยเกราะที่ประกบ ตั้งค่าตามอาวุธและความชอบของคุณ

มาพร้อมกับ MagCups ปลดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ของคุณกับปืนไรเฟิลอีกครั้งด้วยท่าทางที่เรียบง่าย สัญชาตญาณ และรวดเร็ว

โหลดซ้ำ? ขว้างระเบิด? เตรียมอาวุธรอง?

กลายเป็นเรื่องธรรมชาติ รวดเร็ว และง่ายดาย