** หากท่านใดสนใจสินค้าตัวนี้ สามารถติดต่อได้ที่ LINE ID: @droneacademy **

1. Brushless Motor x 4
2. ESC x 4
3. Frame x 1
4. Remote Control + Receiver x 1
5. Battery x 1
6. Battery Charger x 1
7. Battery cable x 1
8. Flight Controller Pixhawk 4 x 1
9. GPS M8N x 1
10. Power Module x 1
11. Propeller x 4
12. Telemetry x 1
13. SBUS Cable
14. Cable Tie,
15. Connector & Power Cable
16. Damping plate