Event2020-07-07T05:14:45+07:00

EVENT NEWS

โครงการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลุมพินี

July 7th, 2020|Event|

เราได้มีการโครงการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลุมพินี

ภาระกิจนำโดรนไปช่วยในภารกิจ

July 7th, 2020|Event|

ภาระกิจนำโดรนไปช่วยในภารกิจ การทดสอบระบบ Anti Drone ให้กับเจ้าหน้าที่กองทัพเรือในวันที่ x

ทีมเยาวชนชนะเลิศโดรนโปรแกรมมิ่ง

February 4th, 2020|Event|

Posted on Feb 4, 2020 ทีมเยาวชนที่ชนะเลิศโดรน programming อันดับหนึ่งจาก [...]

คืนกำไรสู่สังคม!!

January 19th, 2020|Event|

ทาง Drone Academy Thailand ได้ให้โควต้ากับทางโรงเรียน วัดอุเบกขาราม จังหวัดกำแพงเพชรให้ครูที่เข้าอบรม พาเด็กๆที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง [...]

Title

Go to Top