ในภาพอาจจะมี 29 คน

16 มิถุนายน 2563

Drone Academy Thailand ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน การอบรม และ เชิญวิทยากรจาก NASA สำหรับโครงการ Space Flying Robot Challenge ในครั้งนี้

https://web.facebook.com/370037526352559/posts/3130875013602116/