อบรมการใช้แว่น Hololens 2 ในการผ่าตัดขั้นสูง

สนใจสั่งซื้อติดต่อที่ LINE ID: @oculusthailand
เมื่อบริษัทเครื่องมือแพทย์ต้องการปรับปรุงการนำใช้และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีการถ่ายภาพขั้นสูง ซึ่งบริษัท Insight ได้พัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ด้วยการใช้แว่น HoloLens 2 และซอฟต์แวร์ Dynamics 365 Guides ของไมโครซอฟต์

ที่มา : https://www.insight.com/en_US/content-and-resources/case-studies/advancing-surgical-training-with-microsoft-hololens-2.html 

ข้อสรุปโดยย่อ 

ลูกค้า : อุตสาหกรรมการบริการดูแลสุขภาพและเครื่องมือแพทย์

ขนาดของบริษัท : พนักงาน 107,000 คน, มูลค่ายอดขายประจำปี 34 พันล้านดอลลาร์

ความต้องการของลูกค้า : ลูกค้าต้องการปรับปรุงการถ่ายภาพหลอดเลือดของศัลยแพทย์ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่

โซลูชัน : หน่วยการฝึกอบรมจะเน้นเฉพาะกรณีศึกษาที่มีการใช้แว่น Hololens ที่สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Dynamics 365 Guides ของไมโครซอฟต์ได้

ผลลัพธ์

– การได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคิดเชิงออกแบบ

– ต้นแบบของคู่มือการฝึกอบรมการใช้งาน Hololens 2 และ Microsoft Guides ที่สามารถสั่งงานด้วยมือและเสียง

– ความสำเร็จจากการทดสอบหน่วยการฝึกอบรมใหม่ในสภาพแวดล้อมแบบคลินิก 

– วางแผนในการนำประโยชน์ของแว่น Hololens มาใช้ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมในอนาคต

ผู้ดูแลลูกค้า : ฝ่ายโซลูชันนวัตกรรมดิจิทัลของบริษัท Insight สามารถช่วยให้ลูกค้านำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการธุรกิจเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค

ในปี 2020 บริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์สัญชาติอเมริกัน, บริษัทเครื่องมือแพทย์ข้ามชาติ  และบริษัทการบริการดูแลสุขภาพได้ติดต่อกับบริษัท Insight เพื่อขอให้ช่วยดูแลเรื่องการพัฒนาบทเรียนที่ใช้ในการฝึกอบรมแพทย์ใหม่ พวกเขาต้องการสำรวจศักยภาพของเทคโนโลยี Virtual Reality ที่จะช่วยฝึกอบรมแพทย์จนสามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูงได้

ในขณะที่เป้าหมายระยะยาวของลูกค้า ก็คือ การสร้างแนวปฏิบัติและแนวทางการจัดฝึกอบรมออนไลน์ที่ส่วนงานอื่นและทีมงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ แต่ปัญหาที่ต้องแก้ไขแบบเร่งด่วน คือ การปรับปรุงแนวทางในการใช้งานเทคโนโลยีการถ่ายภาพเฉพาะที่เรียกว่า Optical Coherence Tomography (OCT) ที่มีการใช้แสงอินฟาเรดช่วงคลื่นสั้นและสามารถปรับแสงได้แบบอัตโนมัติ เครื่อง OCT นี้สามารถตรวจลักษณะของหลอดเลือดได้อย่างแม่นยำจนทำให้แพทย์มองเห็นลักษณะของหลอดเลือดได้ละเอียดกว่าการถ่ายภาพแบบเดิม ซึ่งช่วยให้แพทย์วางแผนการผ่าตัดได้ดีขึ้นและส่งผลให้การผ่าตัดใส่ขดลวดในเส้นเลือดมีอัตราความสำเร็จสูงขึ้น

แม้ว่าการถ่ายภาพด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนี้จะมีประโยชน์มากก็ตาม แต่ว่าอัตราการใช้งานน้อยกว่าที่คาดคิดไว้ อาจเพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่นี้มีเทคนิคการใช้งานที่ไม่คุ้นเคยทำให้ศัลยแพทย์จึงรู้สึกยากที่จะยอมรับ

เพื่อขจัดข้อจำกัดเหล่านี้ออกไป Insight ได้เสนอแนวทางการแก้ไขด้วยการใช้แว่น Hololens 2 และซอฟแวร์ Dynamics 365 Guides ในจัดฝึกอบรมแพทย์เพื่อแสดงให้เห็นขั้นตอนการทำงานของเครื่อง  OCT  เป้าหมายก็เพื่อเพิ่มอัตราการใช้งานให้มากขึ้น และแสดงให้เหล่าศัลยแพทย์ได้เห็นภาพถ่ายหลอดเลือดในรูปแบบใหม่ของเทคโนโลยี OCT ผ่านการทดสอบภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง

สนใจสั่งซื้อติดต่อที่ LINE ID: @oculusthailand
ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข คือ เพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพหลอดเลือดขั้นสูงนี้ ช่วยพัฒนาการผ่าตัดให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น
จากการออกแบบต้นแบบสู่การทดสอบทางคลินิกในชีวิตจริง

ด้วยความร่วมมือกับทีมนวัตกรรมดิจิทัลของบริษัท Insight ลูกค้าหวังว่าจะสร้างต้นแบบเพื่อใช้ทดสอบแว่น Hololen 2 ในการฝึกอบรมการผ่าตัด ซึ่งโปรเจ็กนั้นเริ่มต้นด้วยการทำเวิร์กชอปเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหาว่า จะมีวิธีการใช้งานแว่น Hololens อย่างไรให้เกิดผลที่ดีที่สุด พร้อมกับจัดทำคู่มือการใช้งานเพื่อใช้อธิบายวิธีการใช้งานเครื่อง OCT อย่างเต็มความสามารถ

บริษัท Insight เริ่มต้นงานด้วยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแพทย์ซึ่งใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 6 ชั่วโมงเพื่อที่จะเข้าใจมุมมองและความต้องการของผู้ใช้งาน และรับทราบถึงปัญหาของการอบรมในปัจจุบัน

บริษัท Insight ได้มีการจัดทำบทสรุปการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาปัญหาหลักและโอกาส การทำงานครั้งต่อไปทีมของบริษัท Insight จะจัดทำเวิร์กชอปการคิดเชิงออกแบบทั้งหมด 4 ครั้งด้วยกัน แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อที่จะทำการกำหนดต้นแบบของกรณีศึกษา อีกทั้งยังมีการระดมความคิดและการจัดลำดับความสำคัญของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะนำเทคโนโลยี HoloLens มาใช้งานเพื่อสามารถส่งผลกระทบต่อสังคมได้อย่างมีคุณค่า

และขั้นตอนต่อไปทีม Insight จะทำการสร้างต้นแบบกรณีศึกษาที่มีการใช้งานแว่น HoloLens 2 และ Microsoft Guides ขั้นตอนนี้จะต้องมีการศึกษาเอกสารขั้นตอนการทำงานของลูกค้าและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้ทางทีมงานแน่ใจว่า ได้เข้าใจความต้องการและกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหน่วยการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง จากข้อมูลเหล่านี้และความพร้อมของ Microsoft Guides ทำให้บริษัท Insight สามารถสร้างต้นแบบของเนื้องหาการฝึกอบรมไว้บน Microsoft Guides ซึ่งได้รวมไฟล์สื่ออื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานไว้ด้วย

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ คู่มือการฝึกอบรมที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงานและมาตรฐานบางอย่างของเครื่องมือถ่ายภาพได้ ในขณะเดียวกันพวกเขายังคงสามารถสั่งงาน Hololens 2 ได้ด้วยการใช้มือ ส่วนการสั่งงานด้วยเสียงและการแสดงท่าทางเคลื่อนศีรษะไปข้างหน้านั้นจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำงานต่อได้แม้ว่ากำลังทำงานกับระบบอื่น ๆ อยู่

แนวทางการทำงานที่เข้าใจง่ายและปรับตัวอยู่เสมอของบริษัท Insight ทำให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยเสริมศักยภาพลูกค้าให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เกิดขึ้นระหว่างที่ดำเนินการธุรกิจ เมื่อลูกค้าเคยมีประสบการณ์กับสถานการณ์ฉุกเฉินจึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนแผนจากเดิมที่จะมีการนำร่องด้วยการใช้งานโซลูชันของต้นแบบ แต่ว่าต้องการทดสอบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของศัลยแพทย์จึงเปลี่ยนมาทดสอบด้วยการใช้อุปกรณ์จริงในคลินิกทันที การทดสอบนั้นประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี และลูกค้าก็ได้วางแผนในขั้นต่อไปไว้เรียบร้อยแล้วว่า จะมีนำประโยชน์จากเทคโนโลยีของแว่น Hololens 2 มาจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมในอนาคต

การฝึกอบรมที่เข้าใจง่ายและการนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เราจะช่วยให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีกับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

สนใจสั่งซื้อติดต่อที่ LINE ID: @oculusthailand