การใช้ Yaw2 VR มีข้อเสียหลายประการ ดังนี้

  • ต้องใช้ร่วมกับตัวติดตามการเคลื่อนไหว (Motion Tracker)

Yaw2 VR ต้องใช้ร่วมกับตัวติดตามการเคลื่อนไหว (Motion Tracker) ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนโดยรวมสูงขึ้น ตัวติดตามการเคลื่อนไหว (Motion Tracker) ดังนั้น หากต้องการใช้ Yaw2 VR คุณต้องซื้อตัวติดตามการเคลื่อนไหว (Motion Tracker) เพิ่มด้วย

  • อาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะหรือคลื่นไส้

การใช้ Yaw2 VR เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะหรือคลื่นไส้ได้ โดยอาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย แต่มักพบในผู้ที่มีอายุน้อยหรือผู้ที่ไม่เคยใช้อุปกรณ์ VR มาก่อนอาการเวียนศีรษะหรือคลื่นไส้ที่เกิดจากการใช้ Yaw2 VR นั้นเกิดจากความขัดแย้งระหว่างข้อมูลสายตาและข้อมูลการเคลื่อนไหวของร่างกาย ข้อมูลสายตาจากแว่น VR บอกว่าร่างกายกำลังเคลื่อนไหวอยู่ แต่ข้อมูลการเคลื่อนไหวของร่างกายบอกว่าร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวอยู่ ความขัดแย้งนี้อาจทำให้สมองสับสนและเกิดอาการเวียนศีรษะหรือคลื่นไส้ได้

  • ไม่สามารถใช้กับเกม VR ทั้งหมด

Yaw2 VR สามารถใช้ได้กับเกม VR ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน แต่เกมบางเกมอาจต้องได้รับการอัปเดตเพื่อรองรับ Yaw2 VR หากเกม VR ที่คุณชื่นชอบยังไม่รองรับ Yaw2 VR คุณอาจไม่สามารถใช้ Yaw2 VR กับเกมนั้น ๆ ได้

  • อาจไม่เหมาะกับทุกพื้นที่

Yaw2 VR อาจไม่เหมาะกับพื้นที่ที่มีขนาดเล็กหรือพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวาง เนื่องจากอาจทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกอึดอัดหรืออันตรายได้หากมีพื้นที่ใช้งานที่จำกัด คุณอาจไม่สามารถใช้ Yaw2 VR ได้อย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่น หากพื้นที่ใช้งานของคุณมีขนาดเล็กเกินไป คุณอาจไม่สามารถหมุนตัวได้อย่างอิสระ ซึ่งอาจทำให้ประสบการณ์ VR ของคุณไม่สมจริงเท่าที่ควรหากพื้นที่ใช้งานของคุณมีสิ่งกีดขวาง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ หรือเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ คุณอาจชนสิ่งกีดขวางได้ ซึ่งอาจทำให้คุณบาดเจ็บได้

  • อาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกอึดอัด

Yaw2 VR อาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกอึดอัดได้ เนื่องจาก Yaw2 VR มีขนาดค่อนข้างใหญ่และหนัก ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกว่า Yaw2 VR เกะกะหรือรบกวนการมองเห็นนอกจากนี้ Yaw2 VR อาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกร้อนหรือเหงื่อออกได้ เนื่องจาก Yaw2 VR ปิดล้อมร่างกายบางส่วนของผู้ใช้

  • อาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกไม่ปลอดภัย

Yaw2 VR อาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกไม่ปลอดภัยได้ เนื่องจาก Yaw2 VR ปิดล้อมร่างกายบางส่วนของผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถมองเห็นสิ่งรอบตัวได้อย่างเต็มที่หากผู้ใช้หมุนตัวอย่างรวดเร็วหรือหมุนตัวโดยไม่คาดคิด อาจทำให้ผู้ใช้ชนสิ่งกีดขวางหรือบุคคลอื่นได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้

สรุปYaw2 VR เป็นอุปกรณ์เสริม VR ที่ช่วยให้ประสบการณ์ VR ของคุณสมจริงยิ่งขึ้น แต่ก็มีราคาค่อนข้างสูง และอาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะหรือคลื่นไส้ได้ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อ Yaw2 VR คุณควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียของอุปกรณ์นี้อย่างรอบคอบ

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมในการลดความเสี่ยงจากข้อเสียของการใช้ Yaw2 VR

  • เริ่มใช้ Yaw2 VR เป็นเวลาสั้น ๆ ก่อน

หากเพิ่งเริ่มใช้ Yaw2 VR ควรเริ่มใช้เป็นเวลาสั้น ๆ ก่อน แล้วค่อย ๆ เพิ่มระยะเวลาขึ้นเรื่อย ๆ หากเริ่มรู้สึกเวียนศีรษะหรือคลื่นไส้ ให้หยุดใช้ทันที

  • หาพื้นที่ใช้งานที่เหมาะสม

ควรหาพื้นที่ใช้งานที่เพียงพอสำหรับการเคลื่อนไหวของ Yaw2 VR และไม่มีสิ่งกีดขวาง

  • ปรับแต่งการตั้งค่าให้เหมาะสม

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าของ Yaw2 VR ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ เช่น ระดับความไวของการเคลื่อนไหว หรือระยะเวลาในการหน่วงเวลา

  • พักเบรกระหว่างการใช้งาน

หากใช้ Yaw2 VR เป็นเวลานาน ควรพักเบรกเป็นระยะ ๆ เพื่อไม่ให้รู้สึกเวียนศีรษะหรือคลื่นไส้