ท่านใดมีโจทย์ที่ต้องใช้งานในสภาวะดังกล่าวสามารถติดต่อขอรับแนะนำได้ที่ LINE ID: @oculusthailand หรือโทร 093–6699393

HoloLens XR 10

ในการเข้าใช้งาน HoloLens 2 ในพื้นที่อันตรายเช่น ไซต์ก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม จำเป็นจะต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษ บริษัท Trimble จึงได้ร่วมมือกันกับ Hololen2 ในการออกแบบ XR10 ขึ้นมา ซึ่งเป็นระบบที่พิเศษเพิ่มขึ้นจากของเดิมดังต่อไปนี้
1. มีมวกป้องกัน
2. มีหูที่ยึดกับกระดูกศรีษะเพิ่มการได้ยินที่ชัดขึ้น
3. ระบบยึดแว่นเข้ากับหมวก
4. หมวกได้รับการรับรองมาตราฐาน Impact และ Magnetic

ท่านใดมีโจทย์ที่ต้องใช้งานในสภาวะดังกว่าสามารถติดต่อขอรับแนะนำได้ที่ LINE ID: @oculusthailand